Ile kosztuje ubezpieczenie zakładu fryzjerskiego?

2015-06-05 13:29:48

Zakład fryzjerski to w wielu przypadkach bardzo dobry pomysł na biznes. Warto jednak zadbać o odpowiednie ubezpieczenie, które ochroni przez ryzykiem wyrządzenia klientom kosztownych szkód.

Warto wykupić OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Okaże się ono bardzo pomocne, gdy wykonując swoją pracę, fryzjer spowoduje u kogoś uszczerbek na zdrowiu lub straty materialne. Oprócz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochroną można objąć również lokal, w którym prowadzona jest działalność, czy też wyposażenie zakładu, m.in. od pożaru, zalania i dewastacji.

Po co OC?

Klient, decydując się na usługę, ustala jej zakres i zgadza się na jej cenę. Zawarta zostaje umowa o wykonanie usługi. Co prawda jest ona zawierana w sposób ustny, ale już na tej podstawie klient ma prawo domagać się swoich praw. Konsekwencje tego mogą być dla zakładu dotkliwe.

Wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, można uniknąć finansowego problemu. Koszty pokryje zakład ubezpieczeń w imieniu ubezpieczonego. Decydując się na zakup polisy, warto zadbać o to, aby suma gwarancyjna, czyli kwota, do wysokości której odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel, mogła w całości pokryć wyrządzone klientom szkody.

Ile to kosztuje?

O ubezpieczenie warto zadbać. Zwłaszcza, że polisę OC można nabyć już za ok. 300 zł rocznie (oczywiście zależności od zakresu ochrony). Jeśli natomiast chcemy ubezpieczyć majątek, wyposażenie czy środki obrotowe, takie jak np. kosmetyki od zdarzeń losowych ( ogień, zalanie) lub od kradzieży z włamaniem. Możemy się zdecydować na kompleksowe ubezpieczenie, którego ceny zaczynają się od 400 zł rocznie.

Żaneta Pilarska