Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

2015-06-03 18:01:17

Każda młoda mama korzystająca z urlopu wychowawczego zastanawia się, ile przysługuje jej urlopu wypoczynkowego po powrocie do pracy. Do 2013 roku przebywanie na urlopie wychowawczym powodowało proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego. Po nowelizacji Kodeksu pracy urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Po nowelizacji przepisów od 2013 roku pracownik, który nabył prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, a następnie korzystał z urlopu wychowawczego i powrócił do pracy w tym samym roku, zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Bez obniżania go o okres, w którym przebywał na urlopie wychowawczym.

Urlop a Kodeks pracy

Dokładne zapisy regulujące prawa do urlopu wypoczynkowego zostały zawarte w Kodeksie pracy oraz w rozporządzeniach. Według nich każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Osobie zatrudnionej na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopowych - w zależności od stażu pracy. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w danym roku kalendarzowym, za który przysługuje. Jeśli pracownik posiada zaległy urlop, powinien go wykorzystać do 30 września następnego roku.

Nowe zasady obliczania terminu przedawnienia roszczenia o urlop umożliwiają pracownikowi, który przebywał na urlopie wychowawczym, skorzystanie z urlopu wypoczynkowego nawet wówczas, gdy nabył on prawo do niego przed urlopem wychowawczym.

Jak obliczyć wymiar urlopu?

Obliczanie przysługującego rodzicowi urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym jest zależne od dwóch kwestii: przede wszystkim od tego, czy urlop wychowawczy został rozpoczęty i zakończony w tym samym roku, a także od tego, czy pracownik zdążył skorzystać z części urlopu wypoczynkowego, zanim przeszedł na urlop wychowawczy. Są to sprawy wpływające na to fakt zmniejszenia przez pracodawcę wymiaru urlopu wypoczynkowego roku, kiedy rodzic wróci do pracy po urlopie wychowawczym.

Pamiętajmy, iż urlop wypoczynkowy nie należy się za okres przebywania na urlopie wychowawczym. Oznacza to, że z każdym miesiącem urlopu wychowawczego wymiar urlopu wypoczynkowego należny rodzicowi zmniejsza się o 1/12.

Zaległy urlop

Do roku 2013 pracownik, który korzystał z urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze, w rzeczywistości tracił możliwość wykorzystania zaległego urlopu, ponieważ okres przedawnienia prawa do urlopu biegł w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wprowadziła zmiany tak, aby korzystanie z urlopu wychowawczego nie skutkowało przedawnieniem roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam