Leasing operacyjny a finansowy - czym się różnią?

2015-06-18 19:33:48

Leasing leasingowi nierówny, dlatego też warto poznać podstawowe różnice, które występują między leasingiem operacyjnymi a finansowym. Postaramy się w tym pomóc.

Prawo podatkowe wyróżnia dwa rodzaje leasingu:

  • leasing finansowy (kapitałowy),
  • leasing operacyjny (bieżący).

Decydując się na konkretny typ leasingu, godzimy się na inne konsekwencje danej umowy. Dotyczy to nas jako leasingobiorcy, jak również leasingodawcy.

Różnica 1

Podstawową różnicą w przypadku obu rodzajów leasingu jest to, kto jest odpowiedzialny za dokonywanie amortyzacji przedmiotu umowy.

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym za tę kwestię odpowiada leasingodawca, ponieważ leasingowanym przedmiotem w świetle prawa pozostaje częścią jego majątku. Jeśli chodzi zaś o leasingobiorcę, to ten wpisuje do kosztów uzyskania przychodu płacone miesięcznie raty, a także wpłatę początkową.

Leasing finansowy

W tej wersji leasingu przedmiot leasingu jest częścią majątku leasingobiorcy. Taki zabieg skutkuje tym, że leasingobiorca może zalicza do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne, a także części odsetkowe płaconych rat. Jednocześnie w koszty uzyskania przychody nie jest wliczana opłata początkowa.

Różnica 2

Druga kluczowa różnica między oboma typami leasingu to rozliczenie podatku VAT. W przypadku leasingu finansowego podatek jest naliczany od razu w chwili wydania przedmiotu. Innymi słowy - jest on naliczany z góry. Przy leasingu operacyjnym podatek VAT jest naliczany do każdej raty. Ta techniczna różnica skutkuje innym postrzeganie obu leasingów z perspektywy podatkowej. Leasing finansowy jest więc traktowany jako dostawa towaru, a leasing operacyjny jako ciągłe świadczenie usługi.  

Co wybrać?

W świetle powyżej przedstawionych różnic warto się zastanowić który leasing jest lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Odpowiedź przynoszą nam dane empiryczne. Otóż, większość przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny. Taki wybór to bezpośrednia konsekwencja wyżej opisanych fundamentalnych różnic. Należy jednak zaznaczyć, że leasing finansowy jest również stosowany, co pokazuje, że wybór zależy od konkretnej sytuacji firmy i obranej przez nią strategii.  

Marzena Kazbieruk