Karta europejska, czyli za co zapłaci NFZ

2015-06-23 09:03:56

Karta europejska to rozwiązanie skierowane do osób często podróżujących po Unii Europejskiej, które chcą mieć darmowy dostęp do ochrony zdrowotnej w razie nagłych sytuacji. Co dokładnie zapewnia nam taka karta?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) jest bezpłatnie wydawanym zaświadczeniem, potwierdzającym prawo jego posiadacza do otrzymywania niezbędnej opieki zdrowotnej na terenie państw należących do:

  • Unii Europejskiej oraz
  • Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Posiadacz takiej karty w razie nagłego wypadku otrzyma świadczenia zdrowotne, których koszt zostanie pokryty przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Okres ważności karty EKUZ

Karta europejska może być ważna w zależności od naszego statusu zawodowego przez okres od 2 miesięcy do 5 lat:

  • Karta na okres 2 miesięcy jest wydawana osobom bezrobotnym.
  • Kartę na pół roku otrzymać mogą z kolei osoby pracujące i ubezpieczone, studenci, renciści oraz uczniowie do 18 roku życia.
  • Na okres 5 lat karty EKUZ są z kolei wydawane emerytom.

Za co zapłaci NFZ?

Zakres ochrony, jaki oferuje karta EKUZ, dotyczy opieki medycznej, która umożliwi kontynuowanie pobytu na terenie danego kraju. Trzeba jednocześnie pamiętać, że karta nie pozwoli na odbycie leczenia za granicą, które było planowane jeszcze w kraju. Co więcej, upoważnia do korzystania z ochrony medycznej tylko w placówkach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Tym samym nie obejmuje opieki prywatnej.

W przypadku kobiet w ciąży EKUZ upoważnia do wszystkich niezbędnych świadczeń związanych z porodem i połogiem.

Istotne kwestie

Osoby, które mają lub chcą wyrobić sobie kartę europejską, powinny pamiętać, że upoważnia ona do opieki w powszechnym systemie ochrony zdrowia. To oznacza, że nie obejmuje zagranicznych placówek, które nie mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednocześnie trzeba być przygotowanym na ewentualne koszty dodatkowe, które są sprawą powszechną za granicą. Nie należy spodziewać się także po karcie EKUZ ochrony większej niż podstawowa. Nie możemy np. liczyć na sfinansowanie naszego transportu do kraju.

Emilia Kasińska