Jak skonfigurować pocztę e-mail w telefonie?

2015-05-26 08:48:36

Podpowiadamy, jak prawidłowo skonfigurować pocztę e-mal w telefonie.

By skonfigurować pocztę e-mal w telefonie, wejdź do ustawień telefonu:

1. Odblokuj urządzenie.

2. Na ekranie głównym wybierz klawisz opcji.

3. Na nowo otwartym pasku wybierz opcję „Ustawienia”.

4. W u stawieniach znajdź zakładkę "Konta", wybierz element "Dodaj konto".

W ustawieniach dostępna jest szeroka lista parametrów możliwych do konfiguracji. Właściwy element o nazwie „Dodaj konto” można odnaleźć w dolnej części listy.

5. Z listy dostępnych opcji wybierz "E-mail"

System operacyjny konfigurowanego telefonu umożliwia dostęp do wielu kont z jednego urządzenia. Elementy, które są widoczne na liście, przedstawiają możliwe warianty wyboru. W celu konfiguracji telefonu należy wybrać element „E-mail”.

6. Wpisz pełny adres mailowy, z którego chcesz korzystać i hasło do zalogowania się do skrzynki.

Konfiguracja telefonu rozpoczyna się od wpisania pełnego adresu e-mail, z którego chcemy korzystać i jego hasła. Dzięki opcji „Wyświetl hasło” można zamaskować wpisywany tekst. Jeżeli jesteśmy pewni, że nikt nie zobaczy naszego hasła, możemy zaznaczyć tę opcję, by mieć wgląd we wprowadzane znaki. Można to także zrobić  po wpisaniu całego lub części hasła - celem jego weryfikacji.

7. Po wypełnieniu adresu e-mail i hasła będą dostępne dwie opcje wyboru: "Dalej" i "Konfiguracja ręczna"

Wybranie wariantu „Dalej” spowoduje wywołanie przez telefon próby automatycznej konfiguracji konta. Warto domyślnie skorzystać z tego elementu, gdyż większość portali świadczących usługę poczty elektronicznej przechodzi pomyślnie proces automatycznej konfiguracji. W przypadku problemu z identyfikacją ustawień użytkownik zostanie przeniesiony do panelu konfiguracji ręcznej.

Opcję „Konfiguracja ręczna” można  wybrać w przypadku uzyskania pewności, że poczta, z której korzystamy nie oferuje automatycznej konfiguracji.

Konfiguracja ręczna rozpoczyna się od wyboru typu konta. Dostępne opcje to:

  • POP3,
  • MAP,
  • Microsoft Exchange ActiveSync.

Potrzebne do konfiguracji dane użytkownik odnajdzie  na swoim koncie e-mail w ustawieniach poczty (najczęściej są one oznaczone jako "Konfiguracja klienta poczty e-mail"). Jeśli mamy zamiar korzystać z poczty służbowej, potrzebne dane uzyskamy od wsparcia informatycznego firmy, w której jesteśmy zatrudnieni.

8. Ustawienie częstotliowości synchronizacji

Częstotliwość synchronizacji określa, jak często smartfon będzie sprawdzać dostępność nowych wiadomości.

Elementy wyboru to:

  • Opcja „Szczyt - automatyczne pobieranie” określa częstotliwość aktualizacji spośród możliwych wariantów. Godziny szczytu są domyślnie ustawione na: od poniedziałku do piątku między 08:00 a 17:00. Można je zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach poczty w zakładce harmonogram synchronizacji.
  • Opcja „Poza szczytem – automatyczne pobieranie” określa częstotliwość aktualizacji w pozostałym przedziale czasu.

Należy pamiętać, że wyższa częstotliwość synchronizacji będzie miała wpływ na poziom naładowania baterii. Odpowiednia konfiguracja dostępnych ustawień wydłuży czas pracy telefonu.

9. „Synchronizacja poczty e-mail” - oznaczenie tego elementu umożliwi dostęp do elementów znajdujących się na serwerze za pomocą smartfona.

Nazwij nowe konto, podaj swoje imię i nazwisko, którymi podpisywane będę e-maile. „Nazwa konta” nie jest wymaganym elementem, służy wyłącznie w celu identyfikacji konta w smartfonie.

„Twoje imię i nazwisko” to element, który będzie dołączany do każdej wiadomości wychodzącej wysyłanej ze smartfona.

Po zakończeniu konfiguracji w ustawieniach konta e-mail, w zakładce „Podpis” można dodatkowo zmienić domyślnie ustawiony element „Wysłane z telefonu Samsung” na dowolnie wybraną sentencję.

Arkadiusz Wojciechowski

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam