Korzystanie z chwilówek będzie bezpieczniejsze

2015-05-29 09:19:17

W końcu pojawią się zmiany w funkcjonowaniu rynku finansowego, które ograniczą samowolę parabanków w zakresie windowania kosztów pożyczek. Wszystko po to, by korzystanie z chwilówek było bezpieczniejsze.

Rada Ministrów przyjęła zmiany w prawie, które mają lepiej chronić klientów firm pożyczkowych. Do tej pory takie firmy nie musiały posiadać żadnego zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a funkcjonowały jedynie w oparciu o Kodeks cywilny oraz o Ustawę o kredycie konsumenckim.

Po zmianach KNF będzie mogła sprawować nadzór nad takimi podmiotami, a firmy funkcjonujące bez zezwolenia będą eliminowane z rynku.

Ograniczanie kosztów

Zmiany pozwolą przede wszystkim ograniczyć wysokość kosztów szybkich pożyczek, które nierzadko charakteryzują się wysokimi opłatami za ich obsługę. To jednak nie wszystko. Zostanie ograniczony poziom opłat związanych z działaniami windykacyjnymi oraz z monitami, ściśle zostaną określone zasady związane z wysokością oraz pobieraniem odsetek za nieterminowe spłacanie zobowiązania.

Firmy pożyczkowe w nowej rzeczywistości

Wszystkie te zmiany mają przede wszystkim zwiększyć zaufanie do rynku chwilówek oraz do firm udzielających pożyczek. Każdy z podmiotów funkcjonujący na tym rynku będzie musiał spełnić określone wymogi, żeby móc dalej działać. Firmy będą musiały funkcjonować w formie spółek kapitałowych. Kapitał zakładowy nie będzie mógł być niższy niż 200 000 zł, a osoby zasiadające we władzach tych spółek nie będą mogły być karane w przeszłości.

Nowe uprawnienia KNF

Według projektu przyjętego przez Radę Ministrów KNF otrzyma uprawnienia do prowadzenia postępowań przeciwko firmom, które będą działać bez zezwolenia. Dodatkowo zostaną zaostrzone sankcje karne, gdy przedsiębiorca będzie oferował usługi i produkty zarezerwowane tylko dla banków.

Komisja Nadzoru Finansowego, składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, będzie mogła udostępniać organom śledczym informacje dotąd objęte tajemnicą bankową. 

Ilona Maciejuk