Dokumentowanie dochodu - czego wymagają banki?

2015-06-04 11:44:21

Jeszcze kilka lat temu większość osób zarabiających uzyskiwała dochody z dwóch podstawowych źródeł: umowa o pracę lub prowadzona działalność gospodarcza. Ostatnio coraz więcej Polaków pracuje jednak na umowę-zlecenie lub o dzieło. Sprawdźmy zatem, czego wymagają banki przy dokumentowaniu dochodu.

Rozwój gospodarki i wzrost aktywności społeczeństwa sprawił, iż o kredyt zaczęły się także ubiegać osoby uzyskujące dochody z innych źródeł niż umowa o pracę, jak np.:

  • umowa o dzieło,
  • umowa-zlecenie,
  • dywidendy,
  • dochody kapitałowe.

Banki podchodziły do takich dochodów z rezerwą, uważając takie zarobki za trudne do zweryfikowania, mało stabilne, tym samym stwarzające większe ryzyko nieodzyskania pożyczonych pieniędzy. Duża  konkurencyjność na rynku bankowym wymusiła jednak pozytywne zmiany dla klientów otrzymujących wynagrodzenie z innych źródeł niż umowa o pracę.

Umowa o pracę na czas określony

Nadal najprzychylniej banki patrzą na klientów posiadających umowę o pracę na czas - ale ten nieoznaczony. Przy umowach na czas określony wymaga się, by okres spłaty udzielanej pożyczki nie przekraczał terminu zakończenia trwania umowy o pracę. Warto jednak posiadać oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia podpisane przez naszego pracodawcę. Część banków zgodzi się uznać taką promesę, traktując obecną umowę jako zawartą na czas nieoznaczony.

Działalność gospodarcza

Przedsiębiorca uzyskujący dochody z prowadzenia działalności gospodarczej też nie powinien mieć problemu z uzyskaniem kredytu w banku. Najczęściej instytucje finansowe żądają od właściciela firmy przedstawienia rocznego zeznania podatkowego za ubiegły rok lub podsumowania książki przychodów i rozchodów za ostatnie 6 miesięcy.

Dodatkowo przedsiębiorca musi złożyć potwierdzenie wpłat podatku dochodowego lub zaświadczenie o niezaleganiu z odpowiedniego urzędu skarbowego oraz ZUS-u.

Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria

Uzyskując dochody z tytułu umowy-zlecenia, o dzieło lub w formie honorarium, musimy potwierdzić w banku, że były one zawierane od co najmniej 12 miesięcy (czasem tylko 6) lub dłużej (nie ma znaczenia, czy była to jedna umowa na 12 miesięcy, czy 12 umów zawieranych co miesiąc). W tym przypadku ważna jest powtarzalność umów.

Najem lub dzierżawa

Coraz popularniejszym sposobem uzyskiwania dochodu jest najem lub dzierżawa nieruchomości. Posiadacze takich dochodów rozliczają się z US:

  • na zasadach ogólnych lub
  • w formie ryczałtu.

Dochody rozliczane na zasadach ogólnych są przez banki traktowane podobnie jak dochody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych. Okres uzyskiwania takiego dochodu powinien z reguły wynosić 12 miesięcy. Natomiast w przypadku dochodu rozliczanego w formie uproszczonej banki, w oparciu o oświadczenie klienta, ustalają koszty związane z wynajmem, jakie ponosi potencjalny kredytobiorca, to pozwala zweryfikować zdolność kredytową takiej osoby.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam