Ile urlopu przysługuje pracownikowi po studiach?

2015-05-22 11:35:48

Płatny urlop to jeden z ważniejszych przywilejów, jaki przewiduje Kodeks pracy dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. O ile każdy zatrudniony w ten sposób ma do niego prawo, o tyle już długość urlopu jest zróżnicowana. Sprawdźmy, ile przysługuje pracownikowi po studiach.

Umowa o pracę, w przeciwieństwie do innych form zatrudnienia (np. umów-zleceń czy o dzieło), gwarantuje pracownikowi płatny urlop wypoczynkowy. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko okres pracy na podstawie takiej umowy wpływa na wysokość wymiaru płatnego wypoczynku.

Ile dolicza się za naukę?

To, ile pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzyma urlopu, określa Kodeks pracy, a dokładnie art. 155. Przepisy te stanowią, że do okresu pracy wlicza się również szkoła, jaką dany pracownik ukończył:

  • ZSZ – maksymalnie 3 lata,
  • Średnia szkoła zawodowa (technikum) – maksymalnie 5 lat,
  • Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów ZSZ – maksymalnie 5 lat,
  • Liceum Ogólnokształcące – maksymalnie 4 lata,
  • Szkoła policealna – 6 lat
  • Studia – 8 lat.

Należy jednak pamiętać, że niestety, ale poszczególne okresy nauki nie są sumowane, co oznacza, że nie można połączyć np. wymiaru urlopu z liceum ogólnokształcącego i ze studiów, by zyskać 12 lat stażu pracy. Podobnie jest, gdy pobierana jest nauka w okresie zatrudnienia, wtedy również nie sumujemy okresu zatrudnienia z okresem nauki, ale wybierany jest jeden z nich, który korzystniejszy jest dla pracownika.

Wymiar urlopu dla absolwenta

Kodeks pracy określa, że 20 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, którego okres pracy jest krótszy niż lat 10. Po przekroczeniu tego okresu, wymiar urlopu zwiększa się do 26 dni w roku. Nie oznacza to jednak, że trzeba tyle lat przepracować u jednego pracodawcy, ponieważ okresy pracy sumują się z różnych zakładów pracy.

Pracownik po studiach jest w o tyle lepszej sytuacji, że już na początku swojej kariery zawodowej wlicza mu się najdłuższy z możliwych okresów za naukę, czyli 8 lat. Wystarczy wtedy, że przepracuje więcej niż 2 lata, by zyskać maksymalny wymiar urlopu. Należy jednak wiedzieć, że w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia wymiar urlopu nabywany jest proporcjonalnie. Każdy przepracowany miesiąc to 1,6 dnia płatnego urlopu wypoczynkowego. Dopiero od następnego roku przysługuje absolwentowi studiów 20 dni (przy okresie pracy do 10 lat).

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam