Tajemnica bankowa, czyli czego bank nie może ujawniać

2015-05-22 15:53:28

Tajemnica bankowa nie jest wynalazkiem naszych czasów, bo znana była już w starożytności. Obecnie jej funkcjonowanie reguluje art. 104 ustawy Prawo bankowe. Jej istotą jest ochrona informacji na temat transakcji oraz środków na kontach. Sprawdźmy, czego bank nie może ujawniać osobom trzecim o swoim kliencie.

Tajemnica bankowa to zrealizowanie prawa do prywatności. Można ją również traktować jako ochronę praw osobistych. Tajemnicę bankową można rozpatrywać jako zabezpieczenie przed dostępem do danych o kliencie wobec osób postronnych, jako obowiązek określonych w prawie osób do zachowania dla siebie informacji dotyczących czynności bankowych. Można ją również rozpatrywać jako prawo podmiotowe do ochrony przed ujawnieniem danych powierzonych instytucji finansowej.

Kto musi zachować tajemnicę bankową i czego ona dotyczy?

Prawo bankowe w art. 104 określa, że zarówno bank, jak i jego pracownicy oraz osoby wykonujące czynności bankowe mają obowiązek zachować tajemnicę bankową. To oznacza, że nie mogą ujawnić żadnej informacji dotyczącej tych czynności bankowych.

Wspomniany już art. 104 Prawa bankowego traktuje o tym, że tajemnica bankowa dotyczy wszystkich danych, które odnoszą się do czynności bankowych.

Ile czasu trwa tajemnica bankowa?

Warto również zastanowić się, jaki jest czas trwania tajemnicy bankowej. Powszechnie przyjmuje się, że zaczyna ona obowiązywać już od chwili rozpoczęcia negocjacji banku z klientem i nie ma tu znaczenia, czy czynność bankowa została wykonana, czy nie. Oznacza to, że nawet jeśli relacja banku z klientem zostały zakończone, instytucja finansowa nie zostaje zwolniona z tajemnicy bankowej.

Ważne jest również to, że gdy dojdzie do przejęcia jednego banku przez drugi, tajemnica bankowa przechodzi na nowy bank. Każda osoba, która wejdzie w posiadanie tajemnicy bankowej musi zachować ją dla siebie, ponieważ jest to tajemnica zawodowa.

Kiedy można ujawnić tajemnicę bankową?  

Banku oczywiście nie obowiązuje tajemnica bankowa wobec osoby, której dotyczy ta tajemnica (art. 104 ust. 3 Prawo bankowe), ale również wobec innych osób, jak poręczyciel lub pełnomocnik. Polskie prawo przewiduje szerokie określenie osób, które mają dostęp do tajemnicy bankowej.

Oczywiście, istnieją sytuacje, gdy bank może zostać zwolniony z tajemnicy bankowej. Przede wszystkim może się to odbyć za zgodą osoby, której tajemnica dotyczy. Bank może ujawnić również dane uprawnionym instytucjom, jak np. sąd. Warto również wiedzieć, że w pewnych sytuacjach konieczne jest zwolnienie z tajemnicy bankowej, np. przy postępowaniach karnych i o podział majątku.  

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam