Emerytura pomostowa 2015

2015-06-10 12:25:56

W roku 2015 nadal część osób jest uprawniona do przejścia na wcześniejszą emeryturę i emeryturę pomostową. Wszystkie te świadczenia podlegają również corocznej waloryzacji. Kto może skorzystać z emerytury pomostowej w 2015 roku?

W Polsce wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany. Obejmuje on kobiety urodzone od 1 stycznia 1953 roku oraz mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1948 roku. Osoby te na emeryturę przejdą jednak dopiero w wieku 67 lat. W roku 2015 wiek emerytalny osiągną kobiety urodzone w okresie od lipca 1954 roku do marca 1955 roku i mężczyźni urodzeni w okresie od lipca 1949 roku do marca 1950 roku.

Wybrani przechodzą na emeryturę wcześniej

Warunki nabywania  prawa do emerytury pomostowej określa Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Takie świadczenie przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Sprawdź też: Jak oszczędzać na emeryturę?

Warunki ubiegania się o emeryturę pomostową

Skorzystać z emerytury pomostowej na ogólnych zasadach może pracownik, który spełnia warunki:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
 • ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
 • udokumentował przynajmniej 15 letni okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • posiada co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) okresu składkowego i nieskładkowego,
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
 • rozwiązał stosunek pracy.

Praca w ciężkich warunkach

O przyznanie emerytury pomostowej mogą ubiegać się pracownicy, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach, m.in.:  

 • pod ziemią,
 • na wodzie i pod wodą,
 • w powietrzu,
 • w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,
 • bardzo ciężkie prace fizyczne,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym (prace rybaków morskich, prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy, prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór, prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych),
 • dodatkowo do grupy tej zalicza się także tancerzy zawodowych ubezpieczonych z tytułu działalności artystycznej, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Sprawdź też: Ile może dorobić emeryt i rencista?

Praca na odpowiedzialnym stanowisku

Drugą grupą osób mogących starać się o emeryturę pomostową są pracownicy, którzy wykonywali prace o szczególnym charakterze. Są to przede wszystkim profesje wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, np.:

 • prace maszynistów pojazdów trakcyjnych,
 • prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • prace operatorów żurawi wieżowych oraz dźwignic portowych lub stoczniowych,
 • prace członków zespołów  ratownictwa medycznego itd.
Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam