Rodzaje opłat w leasingu

2015-05-26 12:35:53

Leasing to nie tylko odsetki spłacane w ratach. Decydując się na tę formę finansowania, musimy przygotować się na konieczność poniesienia także innych kosztów. Wymieniamy, jakie opłaty występują w umowach leasingowych.

Leasingobiorca musi być przygotowany na szereg opłat, które będzie musiał uregulować w związku z zawieraną umową leasingu. Wśród nich wymienić należy:

Czynsz inicjalny

Wszystko zaczyna się od czynszu inicjalnego, który jest opłatą początkową, pobieraną zaraz po zawarciu umowy leasingowej. Oczywiście ta opłata jest ściśle określona w umowie. Warto mieć świadomość tego, że niski czynsz inicjalny wcale nie musi być korzystny - wbrew pozorom - ponieważ ta opłata wpływa ściśle na wysokość rat leasingowych. Wysoka opłata początkowa to niższe raty płacone co miesiąc.

Opłaty manipulacyjne

Do kosztu leasingu należy także wliczyć wszelkie opłaty, które są kosztami obsługi transakcji (opłaty manipulacyjne). Nie każda firma leasingowa jednak je pobiera. Z reguły opłaty te sięgają 0,5-1%.

Wkład własny

Całkowity koszt leasingu zależy także od wkładu własnego i od długości obowiązywania umowy. Oczywiście - im więcej pieniędzy wyłożymy na zakup danego przedmiotu (np. samochodu) z własnej kieszeni, tym lepsze warunki umowy zaproponuje nam leasingodawca.

Rata leasingowa

Podstawowy koszt leasingu to odsetki zawarte w ratach, które należy regulować co miesiąc, podobnie jak w przypadku kredytu. Oczywiście ich wysokość ściśle określa umowa. Podobnie jak przy kredycie raty mogą być równe lub malejące, ale również rosnące (progresywne). Najczęściej wysokość rat można ustalić indywidualnie, w zależności od umowy i specyfiki branży, w jakiej działa leasingobiorca.

Wykup przedmiotu leasingu

Warto również zwrócić uwagę na wartość wykupu przedmiotu leasingu już po zakończeniu umowy. To również może być znaczny wydatek, jeśli na taki krok zdecyduje się leasingobiorca. Z reguły jednak jest to symboliczna opłata rzędu 1% wartości przedmiotu umowy.

Pozostałe opłaty

Do innych opłat spotykanych przy leasingu należy m.in. ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które najczęściej pokrywa leasingobiorca. Do tego może dojść jeszcze opłata za cesję umowy, opłata za zmianę harmonogramu. Jeśli leasingobiorca nie jest solidnym dłużnikiem, musi także liczyć się z kosztami działań windykacyjnych i monitów. To, oczywiście ostateczność, ale taka sytuacja również jest możliwa. W przypadku zalegania z ratami leasingowymi leasingodawca może wypowiedzieć umowę, a jej wznowienie to również koszt, jaki musi pokryć klient firmy leasingowej.

Ilona Maciejuk