Aviva - zgłoszenie szkody

2015-05-21 11:13:43

Aviva należy do jednych z największych towarzystw ubezpieczeniowych na świecie. Firma została założona w Wielkiej Brytanii i działa tam już od 300 lat. W Polsce funkcjonuje od roku 1992, najpierw pod nazwą Commercial Union. Sprawdźmy, jak zgłosić szkodę w Avivie.

Zanim zdecydujemy się na zgłoszenie szkody, warto najpierw sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia, czy przysługuje nam w ogóle roszczenie z danego tytułu, sprawdzając zakres naszej polisy.

Sposób zgłoszenia szkody uzależniony jest od rodzaju posiadanej polisy. Aviva informuje o etapie realizacji zgłoszenia telefonicznie, listownie lub poprzez wiadomość e-mail. Zgłoszenia przyjmowane są na odpowiednich formularzach - których forma zależy od tytułu roszczenia i zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zależnie od wskazań zawartych w polisie.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Zgłoszenie roszczenia, a także wszystkie wymagane dokumenty, możemy przesłać:

 • mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: bok@aviva.pl z informacją w tytule „Dział Obsługi Roszczeń”,
 • wypełniając formularz online na stronie internetowej ubezpieczyciela,
 • przesłać faksem na numer (+48 22) 557 40 03,
 • poprzez infolinię. Zgłoszenia telefonicznego możemy dokonać w godzinach 7:30-20:00. Należy w tym celu zadzwonić pod numer 801 888 444, a z telefonów komórkowych: (+48 22) 557 44 44,
 • na adres korespondencyjny:

Aviva
Dział Obsługi Roszczeń
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

Ubezpieczenia komunikacyjne

W tym przypadku również możemy przesłać zgłoszenie:

 • drogą mailową na adres: rejestracja@aviva.pl
 • poprzez formularz online,
 • przesłać faksem na numer (+48 22) 557 40 03.
 • telefonicznie - infolinia czynna w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerami 801 28 28 28 lub (+48 22) 563 28 28 (telefony komórkowe),
 • na adres korespondencyjny:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
Dział Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Tradycyjnie już można wysłać zgłoszenie szkody:

 • drogą mailową: bok@aviva.pl
 • poprzez formularz na stronie internetowej, 
 • przesyłając je faksem na numer: (+48 22) 557 40 03,
 • drogą telefoniczną - infolinia czynna w godzinach od 7:30 do 20:00 pod numerami 801 888 444 oraz (+48 22) 557 44 44 (telefony komórkowe),
 • listem poleconym na adres:

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
Dział Likwidacji Szkód Gospodarczych i Mieszkaniowych
ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

Ubezpieczenie podróżne

W czasie zgłoszenia należy podać dokładne dane, miejsce wystąpienia zdarzenia oraz okoliczności. Gdy chcemy zgłosić szkodę podczas podróży, możemy przesłać uzupełniony formularz:

 • mailowo na adres: medical@europ-assistance.pl
 • faksem na numer +48 22 205 50 11
 • dzwoniąc na infolinię pod numer +48 22 205 50 22,
 • listownie na adres:

Aviva
Dział Obsługi Roszczeń
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

 

Ubezpieczenie dla firm

Zgłaszając szkodę jako firma, musimy podać datę i miejsce szkody oraz opisać okoliczności jej zajścia. Potrzebny będzie również numer polisy. Tradycyjnie już można to zrobić:

 • mailowo na adres: szkody_gospodarcze@aviva.pl,
 • faksem na numer: (+48 22) 557 49 21,
 • telefonicznie na infolinii pod numerem: 801 888 444 lub (+48 22) 557 44 44 (telefony komórkowe).
 • listownie na adres:

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
Dział Likwidacji Szkód Gospodarczych i Mieszkaniowych
ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

Emilia Kasińska