Jak rozwiązać umowę OC z AXA Direct?

2015-05-27 15:40:00

Klienci posiadający polisę OC w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, mogą ją rozwiązać w dowolnym terminie. Jak to zrobić w AXA Direct?

Zgodnie z polskim prawem klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą rozwiązać umowę ubezpieczenia OC w dowolnym terminie i w różnych sytuacjach. Jak cały ten proces wygląda w AXA?

Kiedy wypowiedzieć umowę?

Do rozwiązania umowy OC dochodzi najczęściej w trzech sytuacjach:

  1. Pierwszą jest zakup samochodu, który posiada już polisę w innym TU, a której kontynuowanie nas nie interesuje.
  2. Drugą jest wybór innej, korzystniejszej oferty i rezygnacja z poprzedniego ubezpieczenia.
  3. Ostatnią sytuacją jest wypowiedzenie z datą ostatniego dnia, na jaki polisa została zawarta. Dzięki temu ubezpieczenie nie zostanie automatycznie przedłużone na kolejny okres, w tym przypadku na 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że w przypadku rozwiązania umowy konieczne jest też zachowanie odpowiednich terminów. Polisa OC nie posiada na szczęście długiego terminu wypowiedzenia, jak ma to miejsce np. w umowach usług telekomunikacyjnych, jednak odpowiedni wniosek należy złożyć przynajmniej 1 dzień przed końcem okresu jej obowiązywania, pryz czym decydującą datą będzie data nadania listu.

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy OC w AXA, ale też u innych ubezpieczycieli, powinno mieć formę pisemną. W oświadczeniu powinny być zawarte:

dane towarzystwa, z którego usług chcemy zrezygnować,

  • numer polisy
  • dane pojazdu,
  • dane osoby wypowiadającej umowę
  • odręczny podpis osoby wypowiadającej umowę.

Wzór

Na stronie internetowej AXA znaleźć można wzór formularza wypowiedzenia umowy, przygotowany w wersji dla klientów AXA Direct, a także szablon możliwy do wykorzystania w sytuacji rozwiązywania umowy z innymi ubezpieczycielami. W formularzu należy zaznaczyć powód wypowiedzenia umowy (jeden z trzech wymienionych na początku artykułu).

Wysłanie oświadczenia

Przygotowane i podpisane oświadczenie należy przesłać listem na adres:

AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa

lub wysłać go na adres mailowy: wypowiedzenia@axadirect.pl, z załącznikiem będącym skanem oświadczenia.

Ilona Maciejuk