Netia - zasady wypowiedzenia umowy

2015-05-28 14:18:29

Rozwiązanie umowy z operatorem telekomunikacyjnym jest możliwe na każdym etapie jej trwania, jednak zawsze będzie wiązało się z określonymi konsekwencjami. Jak to wygląda w przypadku Netii?

Netia świadczy szereg usług telekomunikacyjnych, od telefonii stacjonarnej, przez internet, a na telewizji kończąc. Korzystanie z usług tego operatora wiąże się z koniecznością zawierania umów na czas określony, a jak wiadomo, te mogą być przyczyną różnych problemów i mogą być dla nas kłopotliwe. Na szczęście mamy możliwość ich rozwiązania w każdym momencie. Jak to zrobić i z jakimi konsekwencjami należy się liczyć?

Forma wypowiedzenia umowy

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, by rozwiązać umowę z operatorem, jest sporządzenie pisma rezygnacyjnego. Powinno ono zawierać informacje o usłudze, z której rezygnujemy, nasze dane i numer konta abonenckiego. Dokument powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. W następnej kolejności należy przesłać pismo do operatora listem poleconym, faksem lub na adres mailowy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku złożenia rezygnacji mailowo, do wiadomości powinno zostać załączone zeskanowane i odręcznie podpisane wypowiedzenie.

Okres wypowiedzenia

Operator przestanie świadczyć usługi na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie, w którym złożyliśmy wypowiedzenie. Zanim do tego dojdzie, usługa będzie świadczona w dotychczasowym trybie.

Kara umowna

Przedterminowe zerwanie umowy będzie się oczywiście wiązało z pewnymi konsekwencjami. W tym przypadku będzie to opłata wyrównawcza, która jest formą kary umownej. Jej wysokość będzie naliczona proporcjonalnie do okresu, jaki pozostaje do wypełnienia warunków umowy, co oznacza, że im później zrezygnujemy z usług, tym jej wysokość będzie mniejsza.

Zwrot dzierżawionych urządzeń

Po przerwaniu świadczenia usług, naszym obowiązkiem będzie też zwrot dzierżawionego urządzenia. Mamy na to 14 dni licznych od daty rozwiązania umowy. Jeśli nie zmieścimy się w terminie, operator będzie mógł naliczyć kolejną karę za każde z urządzeń, z którego zwrotem zalegamy. Wysokość kar jest określona w dokumentach dołączonych do umowy.

Arkadiusz Wojciechowski