Umowa-zlecenie a kredyt - które banki akceptują takie dochody?

2015-06-30 10:22:56

Osoby pracujące na umowę-zlecenie, często nie wiedzą, gdzie mają największe szanse na kredyt. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, które banki akceptują dochody osiągane w tego tytułu.

Coraz więcej Polaków pracuje na umowy o dzieło i umowy-zlecenia. Tego typu umowy są bardzo wygodne dla pracodawców, sprawiając, że mają oni nie tylko mniejsze zobowiązania finansowe, ale również formalne. W sytuacji wysokiego bezrobocia i trudności na rynku pracy pracownicy przystają na takie rozwiązania, ponieważ są one nierzadko jedynym wyjściem. Problem z takimi kontraktami polega jednak na tym, że nigdy nie wiadomo, czy w przypadku wniosku o kredyt bank zaakceptuje to źródło dochodu. Jak wygląda to w rzeczywistości?

Wnioskowanie o kredyt

Na pytanie, który bank jest skłonny udzielić kredytu gotówkowego osobie zatrudnionej na zlecenie, odpowiedź brzmi - każdy. Pracujący na zlecenie mogą spać spokojnie. Większość banków nie stwarza problemów związanych z pożyczeniem pieniędzy osobie, która jest zatrudniona w ramach takiej umowy. Zwykle wnioski takich klientów są rozpatrywane w podobny sposób jak wnioski osób zatrudnionych na stałe. Trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych różnicach.

Bardziej skomplikowane formalności

W przypadku wniosku osoby pracującej w ramach umowy cywilnoprawnej formalności mogą mieć bardziej skomplikowany charakter. Po pierwsze, bank może oczekiwać przedłożenia od nas umów z pracodawcą z ostatnich kilku miesięcy (co najmniej 6 dla umowy-zlecenia i zwykle minimum 12 dla umowy o dzieło). W ten sposób pokazujemy bankowi ciągłość zatrudnienia. Trzeba jednocześnie pamiętać, że w niektórych instytucjach wymagane może być poświadczenie ciągłości dochodów przez okres nawet 24 miesięcy.

To, jakie wymagania postawi nam bank, czasem zależy od wysokości i rodzaju kredytu, jaki nas interesuje. Aby zwiększyć swoje szanse na pożyczkę, dobrze jest przedłożyć także listy intencyjny pracodawcy, w którym deklaruje on, że nie zamierza nas w najbliższym czasie zwalniać.

Wysokość pensji

Ciągłość pracy i jej dokumentacja to jeden kluczowy aspekt. Drugim jest wysokość naszej pensji. Jeśli pracujemy na umowę o dzieło od kilku lat, nasze dochody wynoszą średnio 4 tys. zł netto, to dla banku jesteśmy atrakcyjniejszym klientem niż osoba z umową o pracę, ale z wynagrodzeniem rzędu 1500 zł netto.

Podsumowując, w przypadku umów-zleceń droga do kredytów nie jest zamknięta. Zwykle jednak niezbędne jest udokumentowanie ciągłości pracy. Przydają się wysokie dochody. No i trzeba pamiętać, że wnioski są rozpatrywane indywidualnie.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam