Kiedy PKO BP księguje przelewy przychodzące?

2015-05-20 16:14:07

Przelewy przychodzące i wychodzące księgowane są o różnych godzinach, w zależności od banku. Sprawdźmy, kiedy odbywa się to w PKO BP.

Przelew to, obok płatności kartami płatniczymi, jeden z najpopularniejszych sposobów dokonywania operacji bezgotówkowych. Przekazanie pieniędzy przelewem wymaga podania tylko kilku niezbędnych danych, takich jak numer rachunku odbiorcy czy jego imię i nazwisko. Dodatkowo przy przelewach dokonywanych przez bankowość elektroniczną banki wymagają autoryzacji. Zwykle dokonuje jej się poprzez podanie jednorazowego kodu z karty kodów lub z otrzymanej wiadomości SMS.

Sprawdź też: Dlaczego na przelew trzeba tak długo czekać?

Mówiąc o przelewach, warto wspomnieć o zleceniu stałym (jest to dyspozycja cyklicznego przelewania określonej sumy na wskazany rachunek odbiorcy) albo poleceniu zapłaty, które wykonywane jest w kwocie na żądanie odbiorcy. Oczywiście, my, jako właściciel konta, musieliśmy wcześniej wyrazić zgodę na obciążenie naszego rachunku na rzecz danego odbiorcy.

Systemy przelewów

Do 2004 roku w Polsce był używany System Bankowych Izb Rozliczeniowych (SYBIR), który potem został całkowicie zastąpiony przez Elixir, czyli przez nowoczesny system rozliczeń międzybankowych. Oparto go na teletransmisji danych, a czuwa nad nim Krajowa Izba Rozliczeniowa. Przelewy standardowe przechodzące przez ten system przekazywane są między bankami w dni robocze w ramach trzech sesji dziennie (wychodzących i przychodzących).

Sprawdź też: Przelew zagraniczny - kiedy dotrze na konto odbiorcy?

Warto też dodać, że możemy korzystać z przelewów nie tylko standardowych, ale także natychmiastowych (w tym BlueCash, Express Elixir).

Sesje przychodzące

Księgowanie przelewów Elixir przychodzących z innych banków w PKO Banku Polskim odbywa się w dni robocze godzinach:

  • I sesja - 11:30,
  • II sesja - 15:10,
  • III sesja - 17:30.

Sesje wychodzące

Sesje wychodzące realizowane są przez PKO BP w godzinach:

  • I sesja - 8:00,
  • II sesja - 11:45,
  • III sesja - 14:30.

Warto również wiedzieć, że jeśli złożymy dyspozycję przelewu po godzinie 14:30, a więc po ostatniej sesji, mimo, że nasz rachunek zostanie obciążony, przelew zostanie wykonany dopiero dnia następnego lub pierwszego następnego dnia roboczego.

Emilia Kasińska