Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

2015-05-18 10:15:56

Co jakiś czas w mediach pojawiają się przypomnienia o konieczności opłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Obowiązek ten w praktyce nie czy dotyczy jednak każdego z nas.

Opłacanie abonamentu za telewizję cyfrową lub satelitarną to nie to samo, co opłacanie abonamentu RTV i nie zwalnia nas to z obowiązku odprowadzania także tej należności, która wzbogaca budżet państwa.

Za telewizor i radio

Generalna zasada dotycząca abonamentu RTV stanowi, że opłaty należy wnosić, jeśli jest się w posiadaniu odbiorników, które pozwalają na oglądanie telewizji lub słuchanie radia. Z grupy tej są więc wykluczone magnetowidy, odtwarzacze DVD i CD, magnetofony i tym podobne urządzenia, które pozwalają jedynie na odtwarzanie nagrań. Jeśli zaś posiadamy w domu radio lub telewizor, powinniśmy opłacać abonament.

Jedna opłata dla całego gospodarstwa domowego

Opłata abonamentowa dotyczy całego gospodarstwa domowego. Nie ma więc znaczenia, czy zamieszkuje w nim jedna osoba, czy większa liczba domowników.

Zwolnienia z opłaty

Istnieją jednak pewne sytuacje, w których możemy być zwolnieni z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Od opłat abonamentowych są zwolnione osoby:

 • zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • całkowicie niezdolne do pracy,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • o orzeczonej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • powyżej 75 roku życia,
 • niesłyszące,
 • niewidome, których zdolność widzenia sięga do 15%,
 • otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,
 • posiadające co najmniej 60 lat i są na emeryturze, a jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% średniego wynagrodzenia w roku poprzedzającym,
 • zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie dotyczącej świadczeń rodzinnych,
 • pobierające zasiłek przedemerytalny,
 • które uzyskują świadczenia przedemerytalne,
 • inwalidzi wojskowi i wojenni,
 • kombatanci, a także członkowie ich rodzin (w tym po śmierci kombatantów).

Jeśli tylko spełniamy którykolwiek z powyżej wymienionych warunków, wystarczy, że złożymy w urzędzie pocztowym oświadczenie i okażemy dokument, na podstawie którego przysługuje nam rzeczone zwolnienie.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam