Czym jest mały ZUS?

2015-06-01 08:12:50

Możliwość opłacania małego ZUS jest istotną zachętą dla osób chcących prowadzić własną działalność gospodarczą. Mogą oni przez dwa lata opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Z czego wynika ta możliwość?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie można z tego zrezygnować w żadnym przypadku. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności składka ta jest obniżona o prawie 600 zł.

Procent zdeklarowanej podstawy wymiaru

To, jak wysokie składki należy odprowadzać do ZUS-u, wynika ze zgłoszonej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru. Wysokość składek, które są odprowadzane na konto ZUS-u, stanowi procent zdeklarowanej podstawy wymiaru. Przepisy określają wyłącznie jej dolną i górną granicę.

Wysokość składek

Odprowadzając składki standardowe, najniższa możliwa podstawa wymiaru wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Minimalna składka ZUS dla przedsiębiorców za miesiące kwiecień–grudzień 2015 wynosi:

 • 279,41 zł za ubezpieczenie zdrowotne,
 • 463,68 za emerytalne,
 • 190,03 zł za rentowe,
 • 58,20 zł za chorobowe,
 • 42,76 zł za wypadkowe,
 • Fundusz Pracy to koszt 58,20 zł.

Łącznie miesięczne składki ZUS za kwiecień-grudzień 2015 wynoszą więc od 1092,28 zł. Preferencyjne składki małego ZUS-u wynoszą tymczasem:

 • zdrowotne - 279,41 zł,
 • emerytalne - 102,48 zł,
 • rentowe - 42,00 zł,
 • chorobowe - 12,86 zł,
 • wypadkowe – 9,45 zł.

Łącznie miesięczny mały ZUS wynosi 446,20 zł. Jak widzimy preferencyjny ZUS, jaki zobowiązani są opłacać przedsiębiorcy na początku prowadzonej działalności gospodarczej, jest o wiele niższy niż standardowy.

Jak długo?

Okres preferencji dla nowych przedsiębiorców obowiązuje pełne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi pamiętać, aby przed końcem tego okresu uregulować na czas składki w standardowej wysokości.

Co potem?

Po ustaniu okresu, w którym opłacać można preferencyjne stawki w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia preferencyjnych składek społecznych przedsiębiorca powinien przerejestrować się w ZUS-ie. W tym celu należy złożyć formularz ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania się z dotychczasowego kodu ubezpieczeń. Po czym trzeba zarejestrować się ponownie do ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZUA z właściwym dla standardowego ZUS-u kodem ubezpieczeń. Miesiąc po tym przedsiębiorca będzie musiał złożyć pierwszą deklarację ZUS DRA, z wykazaną wysokością opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam