Kto ma prawo do preferencyjnych składek ZUS?

2015-05-27 17:41:29

Na początku prowadzenie działalności gospodarczej może okazać się kłopotliwe. Przedsiębiorca stawiający pierwsze kroki w biznesie potrzebuje często pomocy. Jednym z ułatwień jest prawo do preferencyjnych składek ZUS. Jak długo można z niego korzystać i na jakich warunkach?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje przedsiębiorcom możliwość korzystania przez okres pierwszych 24 miesięcy z tzw. preferencyjnych stawek ZUS. Dzięki temu osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą opłacać niższe stawki ubezpieczenia społecznego. Ponadto osoba korzystająca z preferencyjnych stawek ZUS nie ma obowiązku opłacania Funduszu Pracy. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego każdy przedsiębiorca opłaca tę składkę od tej samej podstawy. Jest ona obliczana od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Składki od zadeklarowanej indywidualnie kwoty

Ubezpieczenie chorobowe ma dla przedsiębiorcy charakter dobrowolny. Z tytułu prowadzonej działalności podlega on jednak obowiązkowo ubezpieczeniom:

 • emerytalnemu,
 • rentowemu,
 • wypadkowemu,
 • zdrowotnemu.

Gdy przedsiębiorca podlega preferencyjnym składkom ZUS, może opłacać składki społeczne od zadeklarowanej indywidualnie kwoty, z zastrzeżeniem dolnego limitu. Pamiętajmy jednak, że ustalona podstawa opłacanych składek nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do 31 marca 2015 roku preferencyjne minimalne składki społeczne wynosiły:

 • emerytalna - 102,48 zł,
 • rentowa – 42 zł,
 • chorobowa - 12,86 zł,
 • wypadkowa - 10,13 zł.

Od 01 kwietnia 2015 roku składki te wynoszą:

 • emerytalna - 102,48 zł,
 • rentowa – 42 zł,
 • chorobowa - 12,86 zł,
 • wypadkowa - 9,45 zł.

Jak widać, zmieniła się składka wypadkowa. Do koca marca br. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosiła 1,93 proc., po czym od 1 kwietnia uległa zmianie i wynosi 1,80 proc.

Kto nie skorzysta?

Nie każdy nowy przedsiębiorca może liczyć na preferencyjne stawki ZUS. Nie przysługują one osobom rozpoczynającym działalność na podstawie przepisów Ustawy o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
 • współpracują przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej
 • są wspólnikami spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowi wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • twórcy i artyści.
Żaneta Pilarska