Kiedy skorzystasz z urlopu okolicznościowego?

2015-05-29 19:50:45

Pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego w związku z wystąpieniem konkretnych okoliczności, takich jak ważne wydarzenia rodzinne pracownika. Zasady udzielenia takiego urlopu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracownik może wystąpić o 2 dni urlopu okolicznościowego na swój ślub, gdy urodzi mu się dziecko, a także w razie śmierci małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Jeden dzień wolnego przysługuje mu w razie ślubu dziecka albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Potrzebny wniosek

Aby skorzystać z urlopu okolicznościowego, należy złożyć stosowny wniosek, w którym powinien się znajdować powód udzielenia urlopu, jak również termin wykorzystania wolnego od wykonywania pracy. Są sytuacje, w których pracodawca może zażądać przedstawienia dokumentu dodatkowego, jak np. aktu zawarcia małżeństwa. Jeśli pracownik takiego dokumentu nie dostarczy, nieobecność może zostać nieusprawiedliwiona.

Urlop wypoczynkowy nie wlicza się wymiaru urlopu wypoczynkowego, innymi słowy są to dodatkowe dwa dni lub jeden dzień urlopu.

Zwolnienia okolicznościowe

Na zwolnienie okolicznościowe liczyć można w przypadku usprawiedliwionych nieobecności pracownika w pracy, związanych z urlopem szkoleniowym, wykonaniem obowiązków obywatelskich lub społecznych oraz obowiązków związanych z wykonywanym zawodem.

Poszukiwanie nowego zatrudnienia

W przypadku poszukiwania nowego zatrudnienia po zwolnieniu z pracy pracownikowi należą się trzy dni wolnego. Podobnie ma to miejsce w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2 dni na poszukiwanie pracy przysługują, jeśli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie lub miesiąc, to przysługują pracownikowi [??????????/]

Wolne na dzieci

Również osoby wychowujące dzieci mogą liczyć na dodatkowe dni wolne. Jeśli podopieczni nie ukończyli 14 lat, można wziąć 2 dni urlopu okolicznościowego w ramach opieki w danym roku kalendarzowym.

Wolne na wizytę w urzędzie

Na dodatkowy urlop możemy też liczyć, gdy otrzymamy pismo od organu administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji lub instytucji prowadząca postępowanie w sprawach o wykroczenia, a z dokumentu wynikać będzie, że należy osobiście stawić się w określonym miejscu i czasie. Pracodawca może udzielić urlopu na cały dzień lub na kilka godzin. Urlop okolicznościowy jest w pełni płatny, obliczany tak samo jak przy wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam