Planowane sposoby wsparcia dla rodziców w 2016 roku

2015-05-29 13:43:54

Z początkiem 2016 roku w życie mają wejść przepisy, dzięki którym osoby, które do tej pory nie mogły otrzymywać zasiłku macierzyńskiego, będą otrzymywać przez rok po urodzeniu dziecka świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Czy to jedyne planowane sposoby wsparcia dla rodziców na 2016 rok?

Nowe świadczenie rodzicielskie ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2016 roku i obejmie rodziców dzieci urodzonych przed tą datą. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło na początku bieżącego roku szczegóły tego rozwiązania.

Jak jest teraz?

Obecnie z urlopów rodzicielskich mogą korzystać jedynie osoby opłacające składki, czyli osoby które zatrudnione są na umowę o pracę lub umowę-zlecenie, jeśli odprowadzają dobrowolne składki. Ponadto na środki mogą liczyć osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

W przyszłym roku świadczenia będą otrzymywać także osoby, które nie mają prawa do urlopów rodzicielskich.

Przez rok po urodzeniu dziecka liczyć będzie można na pomoc finansową w wysokości 1 000 zł netto miesięcznie łącznie 12 000 zł przez rok. Jeśli natomiast urodzone zostaną wieloraczki, okres ten zostanie odpowiednio wydłużony. Przy dwojgu dzieci świadczenie będzie można pobierać przez 65 tygodni, przy trojgu przez 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Świadczenie nie będzie przysługiwać rodzinom zastępczym zawodowym. Natomiast w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie zastosowano ograniczenie wiekowe - do ukończenia przez dziecko 7 lat, a w przypadku gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia.

Osoba chcąca otrzymywać takie świadczenie ma od momentu porodu 3 miesiące na zgłoszenie tego faktu.

Dla wszystkich?

W planach jest, aby świadczenie mógł otrzymać każdy rodzic - niezależnie od dochodu. W przypadku, gdy w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmie pracę, świadczenie nadal będzie wypłacane. W takiej sytuacji jednak kwota wypłacana zostanie obniżona o połowę.

Resort pracy i polityki społecznej zapowiada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. Jej koszt szacowany jest na 1,2 mld zł. Zmiana ta ma być kolejnym krokiem w polityce rodzinnej, mającej na celu wsparcie tych rodziców, którzy dotychczas nie mogli skorzystać ze świadczeń rodzicielskich.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam