Na jakich zasadach można zatrudniać małżonka?

2015-05-14 15:24:43

Decyzję o zatrudnieniu współmałżonka możemy podjąć z wielu powodów. Będziemy mu bardziej ufać i łatwiej dojdziemy z nim do porozumienia. Warto jednak zauważyć, że taki etat może przedsiębiorcę sporo kosztować. Czy zatrudnienie współmałżonka to aby opłacalne rozwiązanie?

Zatrudnienie współmałżonka odbywało się będzie na podobnych zasadach jak zatrudnienie każdego innego pracownika. Powinna zostać podpisana umowa o pracę, o dzieło lub zlecenie. Jeśli małżonek zostaje zatrudniony na umowę o pracę lub umowę o dzieło, będzie on traktowany jako osoba współpracująca. Sytuacja kształtuje się inaczej, jeśli chodzi o umowę-zlecenie.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zatrudniając małżonka na podstawie umowy o pracę, należy liczyć się z koniecznością opłacania składek społecznych i zdrowotnych. Wysokość takiej składki wynosi tyle, ile na tzw. dużym ZUS-ie dla przedsiębiorcy, czyli ponad 1000 zł wraz z ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tu możliwości zastosowania preferencyjnych składek ZUS.

Warto również dodać, że to, jak wysokie będą składki, nie jest zależne od kwoty wypłacanego wynagrodzenia. Na podobnych zasadach zatrudniane zostają przez przedsiębiorcę:

  • dzieci własne,
  • dzieci małżonka,
  • dzieci przysposobione,
  • rodzice,
  • macocha i ojczym,
  • osoby przysposabiające.

Dodajmy także, że ZUS za współpracujące może uznać osoby, które pomagają w firmie, ale nie są w niej zatrudnione na umowę.

Lepsza umowa zlecenie

Chcąc uniknąć opłacania dużego ZUS-u za współmałżonka, należy zawrzeć z nim umowę-zlecenie. Wówczas składki ZUS wyliczane zostaną jak dla zleceniobiorcy niespokrewnionego z przedsiębiorcą, tzn. w zależności od wysokości kwoty zlecenia.

Są wyjątki

Istnieje wyjątek, dzięki któremu mimo uznania współmałżonka za osobę współpracującą przedsiębiorca nie musi opłacać za niego składek ZUS. Taka sytuacja występuje, gdy współmałżonek jest już zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej firmie i osiąga z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie. Wówczas składki na ubezpieczenia społeczne opłaca pracodawca zatrudniający współmałżonka na podstawie umowy o pracę. Małżonek zatrudniający musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne za współpracującego z nim partnera.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Formalne korzyści z zatrudnienia małżonka dla przedsiębiorcy nie są duże. Nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzenia wypłaconego współmałżonkowi. Ponadto wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorca musi obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy współmałżonka.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam