Jak rozliczać osobę współpracującą?

2015-06-01 13:24:41

Nie zawsze osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia osobę obcą. Zdarza się, że jest to ktoś z bliskiej rodziny. Na jakich zasadach może dla nas pracować?

Przedsiębiorcy często korzystają przy prowadzeniu działalności z pomocy małżonka czy innego członka rodziny. Często jest to osoba z tego samego gospodarstwa domowego. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi pamiętać o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kim może być osoba współpracująca?

Według przepisów osobą współpracującą nazwać można:

  • małżonka,
  • dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
  • rodziców, jak również macochę i ojczyma, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nie ma znaczenia, czy dana osoba współpracuje w działalności na podstawie umowy o pracę, czy też pomaga nieodpłatnie.

Mimo że osoba ta może pomagać w firmie nieodpłatnie, nałożony jest obowiązek objęcia jej ubezpieczeniem ZUS. Osobę taką należy zarejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie składki?

Wysokość składek ZUS za osobę współpracującą zależna jest od tego, na jakich zasadach pracuje dana osoba:

  • W przypadku umowy o pracę należy odprowadzać składki ZUS w wymiarze takim, jak za samego przedsiębiorcę.
  • Jeśli współpracownik pracuje na podstawie umowy-zlecenia, składki ZUS odprowadzane być powinny jak przy umowach zlecenie z innymi pracownikami, czyli będą one zależeć od wysokości wynagrodzenia.
  • Jeśli dana osoba nie otrzymuje wynagrodzenia, składki do ZUS powinny być odprowadzane w takim wymiarze jak dla przedsiębiorcy.

Warto jednak zaznaczyć, że pomagający członkowie rodziny nie mogą korzystać z preferencyjnych stawek ZUS. Nawet odprowadzający mały ZUS przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzać w takiej sytuacji składki w pełnej wysokości.

A co z podatkami?

Wynagrodzenie wypłacone osobie współpracującej nie będzie stanowiło kosztu podatkowego prowadzonej działalności. Przedsiębiorca ma więc obowiązek odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy taki sam jak od wynagrodzeń innych pracowników. Zaznaczmy jednak, że wynagrodzenia pracowników może stanowić koszt, natomiast wynagrodzenie osoby współpracującej nie będzie już ujmowane w kosztach podatkowych.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam