Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

2015-05-29 10:34:32

Koszt zatrudnienia pracownika nie ogranicza się tylko do wypłaty jego comiesięcznej pensji. Koszty, które ponosi pracodawca, są dużo wyższe. Różnią się między sobą w zależności od rodzaju zawartej między pracownikiem a pracodawca umowy. Ile zatem w 2015 roku wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika w Polsce?

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na koszty zatrudnienia pracownika jest rodzaj umowy, w ramach której jest on zatrudniony, oraz wysokość wynagrodzenia brutto pracownika. Przyjrzyjmy się, z jakimi opłatami wiąże się zatrudnienie pracownika przy konkretnych rodzajach umów.

Największe koszty przy umowie o pracę

Zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę, pracodawca musi się liczyć z kosztem wynagrodzenia brutto powiększonym o konieczność opłacania składki ZUS. Dlaczego? Składki ZUS są potrącane nie tylko z wynagrodzenia pracownika, ale również są opłacane częściowo z kieszeni przedsiębiorcy.

Pracodawca ponosi koszty w wysokości ok. 20 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Musi on odprowadzić

  • składkę emerytalną w wysokości 9,76 proc.,
  • rentową - 6,50 proc.,
  • wypadkową - 1,93 proc.,
  • na Fundusz Pracy - 2,45 proc.,
  • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1 proc.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Obecnie najniższa krajowa wynosi 1750 zł brutto. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika będzie kształtował się przy tej wysokości pensji na poziomie 2112,96 zł.

Relatywne koszty przy umowie-zlecenie

Z zależności od tego, czy zatrudniana osoba pracuje tylko w jednym miejscu, czy też u kilku pracodawców, w przypadku umowy-zlecenia koszty mogą kształtować się na różnym poziomie.

Jeśli zlecenie jest jedynym źródłem dochodu dla danej osoby, wtedy koszt pracodawcy wynosi tyle, ile w przypadku umowy o pracę. Pracodawca ponosi więc koszt w postaci wynagrodzenia brutto powiększonego o składki ZUS.

Jeżeli osoba zatrudniona jest dodatkowo w innej firmie, a otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu,,lub pracownik jest studentem do ukończenia 26 roku życia, pracodawca ponosi tylko koszt wynagrodzenia brutto.

Bez składek przy umowie o dzieło

Składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie odprowadza się w przypadku umowy o dzieło. Dlatego też kosztem, jaki poniesie pracodawca, będzie jedynie wynagrodzenie brutto pracownika. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam