OC dla rolnika - gdzie ubezpieczyć traktor?

2015-05-15 14:34:52

Rolnicy na dużą skalę korzystają ze środków Unii Europejskiej, finansując zakup traktorów. Od stycznia 2014 roku do lutego 2015 roku kupiono 33 739 ciągników rolniczych. Ważne jest, aby te maszyny były dobrze ubezpieczone. Gdzie zrobić to najtaniej, gdy zależy nam na OC?

Rolnicy często decydują się na zakup wysokiej jakości, nowoczesnego sprzętu. W większości są to maszyny zakupione dzięki dotacjom unijnym - nowe, nieużywane. Ciągnik rolniczy jako pojazd mechaniczny należy ubezpieczyć w ramach obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Należy więc obligatoryjnie wykupić polisę OC. Z jakich propozycji ubezpieczeń mogą obecnie korzystać rolnicy?

Agro Casco od InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA posiada od niedawna w swojej ofercie program ubezpieczeń maszyn rolniczych Agro Casco. Jest on skierowany do sektora rolnego:

 • rolników indywidualnych,
 • firm prowadzących produkcję rolną,
 • dealerów maszyn rolniczych.

W ramach ubezpieczenia liczyć można na kompleksową ochronę w zakresie:

 • autocasco,
 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • następstw nieszczęśliwych eypadków,
 • ochrony prawnej.

Przygotowano dwie opcje oferty, co daje możliwość wyboru zakresu ochrony, której potrzebuje i spełniającej jego oczekiwania. Ubezpieczenie dostępne jest w wariantach:

 • Super - koszt ubezpieczenia może wynieść już od 1200 zł rocznie,
 • Standard - wysokość składki ubezpieczeniowej to 1000 zł rocznie.

Podane ceny obejmują przykładowy koszt ubezpieczenia maszyny rolniczej o wartości np. 200 000 zł, na okres 12 miesięcy i obejmuje cały pakiet ubezpieczenia OC/AC/NNW i ochrony prawnej.

OC rolnika w HDI

Jeżeli rolnikowi zależy na przystępnej cenie polisy, warto zastanowić się nad ofertą OC rolnika w HDI. Dzięki produktowi za niewielką składkę roczną klient ma możliwość ochrony przed roszczeniami osób poszkodowanych.

Zakres udzielanej ochrony obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Zdecydować się można również na ofertę Agrocasco, w ramach której klienci zdecydować się mogą na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia OC Mój Pojazd mogą być między innymi ciągniki rolnicze. Produkt ten posiada w swoim zakresie ochronę przed ryzykiem związanym z:

 • pożarem,
 • wybuchem,
 • powodzią,
 • zderzeniem pojazdu,
 • uszkodzeniem pojazdu przez osoby trzecie,
 • kradzieżą pojazdu.
Żaneta Pilarska