Kary za brak OC w 2015 roku

2015-05-27 11:46:59

W 2015 roku nastąpiła znaczna podwyżki kar za jazdę samochodem bez ubezpieczenia OC. Wysokości mandatów wzrosły o nawet kilkaset złotych.

W trzech pierwszych kwartałach zeszłego roku kierowcy nieposiadający ważnego OC zostali obciążeni karami grzywny w łącznej wysokości około 40 mln złotych. W obecnym roku, z racji znacznej podwyżki kar, średnia wysokość mandatu za brak OC wzrosła o kilkaset złotych. Od czego zależy i jak jest ustalana grzywna dla właścicieli nieubezpieczonych pojazdów?

Od czego zależy wysokość grzywny?

Nadzorowana przez UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, kwestia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przede wszystkim zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z racji tego, że w 2015 roku kwota płacy minimalnej wzrosła do 1750 złotych, wzrosła również i wysokość grzywny nakładanej na kierowców za brak polisy OC.

Co z samochodami nieużywanymi?

W zależności od rodzaju pojazdu (samochód osobowy, ciężarowy itd.) kierowcy muszą liczyć się z różnej wielkości grążącą im karą. Należy również pamiętać, że kwestia regulowania polis OC obejmuje również i tych właścicieli pojazdów, którzy z nich nie korzystają. W myśl bowiem przepisów, obowiązkowi ubezpieczeniowemu podlegają wszystkie zarejestrowane pojazdy.

Sprawdź też: Gdzie najtaniej ubezpieczyć samochód?

Obecnie kary za brak OC wynoszą:

  • w przypadku auta osobowego wysokość kary stanowi 200% minimalnej płacy (czyli 3500 złotych),
  • w przypadku samochodu ciężarowego kara za brak OC stanowi 300% minimalnej płacy (5250 złotych),
  • w przypadku innych aut kara wynosi 30% minimalnej płacy, czyli około 580 złotych.

OC rolnika

Karom za brak OC podlegają również rolnicy. W tym przypadku za brak ubezpieczenia rolnika, UFG nałoży mandat w wysokości 180 złotych (1/10 minimalnej płacy), w przypadku braku OC budynku: ¼ wartości minimalnej płacy (około 440złotych).

Zapłata grzywny

Nałożone grzywny należy zawsze zaokrąglać do pełnych 10 złotych, a także wpłacać na wskazany na wezwaniu do zapłaty rachunek bądź też na rachunek: CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057.

Sprawdź też: O czym trzeba pamiętać, kupując ubezpieczenie samochodu?

W tytule przelewu należy wskazać:

  • swoje dane osobowe,
  • markę samochodu,
  • numery rejestracyjne pojazdu,
  • rok, w którym polisa została wykupiona po terminie.

Wysokość kar za brak OC w 2015 roku

Sprawdźmy zatem, jakiej wysokości kary mogą być nałożone w 2015 roku na kierowców w zależności od posiadanego przez nich auta i opóźnienia w wykupieniu polisy OC (im krótszy termin zwłoki, tym mniejsza kara).

Brak wykupionej polisy

Samochód osobowy

Samochody ciężarowe

Inne pojazdy

Wysokość mandatów za brak OC w 2015 roku

do 3 dni

700 zł

1 050 zł

120 zł

od 3 do 14 dni

1 750 zł

2 630 zł

290 zł

powyżej 14 dni

3 500 zł

5 250 zł

580 zł

 

Emilia Kasińska