Wysokość składki ZUS na ubezpieczenie wypadkowe w 2015

2015-05-11 13:23:40

Od 1 kwietnia 2015 r. wysokość składki wypadkowej została obniżona dla 28 grup działalności, natomiast dla 8 grup składka ta wzrosła. Jak kształtują się zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym ZUS?

Do 31 marca 2015 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosiła 1,93%, natomiast od 1 kwietnia 2015 r. uległa ona zmianie i wynosi obecnie 1,80%.

Poziom maksymalnej stawki

Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia nie więcej niż 9 pracowników, a także dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy.

W konsekwencji dla płatnika składek wypadkowych oznacza to obniżkę maksymalnej stawki z 3,86% do 3,60%, co oznacza spadek stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z obowiązujących w 2014 roku - 1,93% do aktualnych - 1,80% w roku 2015.

Ustalanie stopy procentowej   

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników, który miał obowiązek złożenia do końca stycznia informacji ZUS IWA, ustala indywidualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, określanej dla danej grupy działalności, do której należy konkretny przedsiębiorca, a także wskaźnika korygującego ustalanego dla płatnika składek.

Pozostali płatnicy składek, tzn. tacy, którzy nie posiadają obowiązku składania druku ZUS IWA do końca stycznia, samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku tych płatników składka ta wyniesie tyle, ile stopa procentowa wskazana dla konkretnej grupy działalności, do której płatnik należy.

Korzyści dla pracodawców

Pracownicy nie odczują żadnych zmian w wysokości swojego wynagrodzenia w związku ze zmianą składki wypadkowej, ponieważ cały koszt ubezpieczenia wypadkowego ponosi pracodawca. Dla przedsiębiorcy wprowadzone modyfikacje oznaczają natomiast kilkudziesięciozłotową obniżkę kosztów w skali miesiąca z tytułu odprowadzanych składek ZUS za siebie i pracowników.

Składka przedsiębiorcy obniżyła się z poziomu 45,85 zł do 42,76 zł. Obniżka wyniesie zaledwie 3,09 zł, jednak sama składka wypadkowa także nie jest wysoka. W przypadku pracowników wysokość tej składki jest uzależniona od poziomu ich wynagrodzenia.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam