Rozwód z orzeczeniem o winie - ile kosztuje pozew?

2015-05-11 10:45:14

Rozwód może zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie, jednak najczęściej tego typu sprawy toczą się dłużej. Najwięcej czasu zabierają ustalenia w rozwodach z orzeczeniem o winie. Koszty postępowań są zależne od uzgodnień małżonków oraz od stopnia skomplikowania sprawy. Na jaki wydatek trzeba się przygotować, wnosząc pozew o rozwód?

Sąd, orzekając o rozwodzie małżonków, stwierdza, które z nich ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Może zostać ustalone, że:

  • winę ponosi jeden z małżonków,
  • winę ponoszą oboje małżonkowie,
  • żaden z małżonków nie ponosi winy.

Koszty rozwodu są uzależnione od wielu aspektów, przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy, a także od posiadania lub nie małoletnich dzieci.

Uwaga! Na sprawę rozwodową i jej koszty nie ma wpływu rozdzielność majątkowa małżonków oraz fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez jedno lub dwoje partnerów.

Wysokość kosztów

  • opłata sądowa za pozew o rozwód: 600 zł

Podstawowym kosztem rozwodu jest stała opłata sądowa za pozew o rozwód w wysokości 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca połowę wniesionej opłaty, czyli 300 zł. 

  • podział majątku: 300-1000 zł

W sytuacji, gdy któraś ze stron domaga się ustalenia podziału majątku, musi wnieść dodatkową opłatę w wysokości 1000 zł. Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia, mogą złożyć wspólny wniosek o podział majątku, wtedy poniosą koszt w wysokości 300 zł. 

  • orzeczenie o eksmisji: 200 zł

W przypadku, gdy sąd orzeknie eksmisję jednego z małżonków, druga strona musi wnieść opłatę w wysokości 200 zł. 

  • adwokat lub radca prawny: 360 zł-kilka tysięcy zł

Dodatkowo każda ze stron sprawy rozwodowej musi zatrudnić adwokata bądź radcę prawnego mającego doświadczenie w sprawach rozwodowych, może to kosztować każdego z małżonków od 360 zł  do kilku tysięcy złotych.  Koszt ten jest uzależniony jest od wielu czynników, np. wielkości miasta czy zawiłości sprawy.

  • apelacja: 600 zł

Gdy w sprawie rozwodowej zapadnie wyrok niesatysfakcjonujący jednego z małżonków, osoba ta może złożyć apelację od niekorzystnego wyroku wraz z opłatą sądową w wysokości 600 zł.

Kto przegra - płaci

W przypadku, gdy sąd przychyli się do wniosku małżonka składającego pozew o rozwód, ta strona może spodziewać się zwrotu poniesionych kosztów. Zwrot ten może być w całości lub w części. Osoba przegrana pokrywa koszty poniesione przez drugą stronę sporu, czyli opłaty, koszty wynajęcia adwokata, ale nie więcej niż 2160 zł.

W sytuacji, gdy sąd oddali w wniosek rozwodowy, strona wnosząca również będzie musiała zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę sporu.

Najniższe koszty poniosą małżonkowie, wnioskując o rozwód bez orzekania o winie. Jednak w przypadku długotrwałych batalii wraz z orzekaniem o winie koszty sprawy rozwodowej będą rosły. 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam