Dłużnik na rencie lub emeryturze - ile może zabrać komornik? Limity w 2015 roku

2015-05-08 15:47:58

Każda osoba posiadająca długi do spłaty zastanawia się, ile jego renty, emerytury czy też dochodu może zająć komornik. Przecież nie może zabrać wszystkiego, pozostawiając dłużnika bez środków do życia. Jakie limity obowiązują  komorników w ściąganiu długów w 2015 roku?

Komornik może prowadzić egzekucję wierzytelności z wynagrodzenia otrzymywanego za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych uzyskiwanych z ZUS, a także ze środków zgromadzonych na koncie bankowym. Dla każdego z tych dochodów ustanowiono prawne limity zajęć i kwoty wolne od egzekucji komorniczej.

Limity zajęć

Według art. 140 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1440, emerytury i renty podlegają zajęciu komorniczemu do 25% swojej wysokości. Dodatkowo w przypadku najbiedniejszych emerytów i rencistów ustanowiono kwotę wolną od zajęcia, która jest równa 50% najniższego świadczenia emerytalno- rentowego.

Ile zostanie w kieszeni?

Każdego roku kalendarzowego, w połowie lutego ZUS ogłasza kwoty najniższych emerytur i rent, które obowiązują od 1 marca tegoż roku do końca lutego przyszłego roku.

Sprawdź też: Czy korzystanie z bankowości internetowej jest bezpieczne?

Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS-u, obowiązującym w 2015 roku, najniższe świadczenie emerytalno - rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wyniosą 880,45 złotych.

W związku z powyższym, ZUS, który oblicza i przekazuje na konto komornika kwoty na spłatę powstałego zadłużenia, musi pozostawić do wypłaty dla emeryta lub rencisty co najmniej 440,23 zł. Kwota ta jest o 17,40 złotych większa niż w roku poprzednim i dotyczy emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku osób częściowo niezdolnych do pracy kwota jest niższa i wyniesie 337,57 złotych.

Kwota wolna od zajęcia znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy z tego samego świadczenia, oprócz egzekucji komorniczej, dokonuje się potrąceń na rzecz alimentów lub odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, czy w szpitalu.

Dłużnik pracujący

W przypadku dłużników zatrudnionych na umowę o pracę na cały etat, niekorzystających z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, komornik może zająć 50% wysokości zarobków

Sprawdź też: Ile może dorobić emeryt i rencista?

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia równa płacy minimalnej na dany rok - Art. 87. Kodeksu pracy. W 2015 roku komornik nie może więc zmniejszyć poziomu naszej pensji poniżej 1750 zł brutto (1286,16 zł netto).

Świadczenia niepodlegające zajęciu

Egzekucji, a więc zajęciu komorniczemu, nie podlegają: 

  • świadczenia alimentacyjne,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne,
  • dodatki pielęgnacyjne,
  • świadczenia porodowe,
  • świadczenia dla sierot zupełnych,
  • świadczenia z pomocy społecznej.
Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam