Podatek od psa - ile wynosi w 2015?

2015-05-05 08:01:02

Każdy posiadacz czworonoga jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w urzędzie gminy. Na tym jednak obowiązki się nie kończą - co roku trzeba jeszcze uiszczać stosowną opłatę za czworonoga. Ile kosztuje podatek od posiadania psa w 2015 roku?

Do 2008 roku w Polsce każdy właściciel psa musiał płacić stosowny podatek do urzędu skarbowego. Obecnie posiadacz takiego czworonożnego zwierzaka jest zobowiązany uiścić stosowna opłatę, czyli podatek lokalny, w urzędzie gminy. Wysokość należności oraz to, kto musi ją płacić, ustala każda gmina.

Psa zgłaszamy do urzędu gminy

Każdy właściciel psa ma obowiązek zgłoszenia jego posiadania w urzędzie gminy. Najczęściej z taką informacją musimy udać się do wydziału finansowego, tam też zgłaszamy każdą zmianę dotyczącą posiadania czworonoga.

Aby zgłosić psa, potrzebne są: dowód osobisty oraz zaświadczenie o szczepieniu psa.

Płacisz urzędowi gminy

Po zmianie przepisów to urząd gminy decyduje o tym, czy na podlegającym jej terenie opłata za posiadanie psa i w jakiej wysokości będzie pobierana. Rada gminy decyduje również o sposobie zapłaty takiej należności, a także o przysługujących zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych.

Kto nie musi płacić za psa?

Z opłat od posiadania psa są zwolnieni:

  • wszyscy działacze przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa;
  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe z jednym psem;
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wymiar podatku w 2015 r.

Roczna opłata za posiadanie psa w 2015 r. będzie wynosiła 104,20 zł, niezależnie od wieku, rasy czy wielkości czworonoga. Dodatkowo gminy mogą zmniejszyć tę stawkę do 40-80 zł rocznie.

W zależności od ustaleń rady gminy możemy być zwolnieni z podatku, jeśli nasz pies jest adoptowany ze schroniska lub ma poniżej ośmiu miesięcy.

Wiele dużych miast w ogóle nie pobiera opłaty za posiadanie psa. Tak jest np. w Warszawie, Łodzi czy we Wrocławiu. W Krakowie natomiast taka należność wynosi 36 zł rocznie, a pieniądze te wpływają na konto Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam