Stawka podatku od darowizny 2015

2015-05-14 18:11:37

Przekazanie darowizny w naszym kraju łączy się z obowiązkiem zapłaty przez obdarowanego podatku od spadków i darowizn. Wysokość opłaty jest zależna od wartości darowizny, a także od przynależności do określonej grupy podatkowej. Jak kształtuje się stawka podatku w 2015 roku?

Zapłata podatku od darowizny jest zależna od wartości darowanej rzeczy, ponieważ płacimy od kwoty przekraczającej ustalone limity w poszczególnych grupach podatkowych. W sytuacji, gdy darowizna nie jest spieniężona, należy oszacować jej wartość, zgodnie z jej wartością rynkową.

Jeśli wartość przysporzenia zostanie zaniżona, wtedy urząd skarbowy może zlecić jego wycenę i dodatkowo naliczy karne odsetki. Gdy zaniżenie wartości osiągnie ponad 30%, wtedy US może obciążyć podatnika kosztami wyceny.

Zwolnienia

W przypadku podatku od darowizn są przewidziane zwolnienia typu:

 • kwoty wolne od podatku,
 • dodatkowa ulga mieszkaniowa, 
 • zwolnienie z tytułu darowizny mieszkania.

Podatkowi temu nie podlega nabycie majątku w drodze darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

 • 9637 zł dla osób należących do I grupy podatkowej,
 • 7276 zł dla osób należących do II grupy podatkowej,
 • 4902 zł dla osób należących do III grupy podatkowej.

Grupy podatkowe

Grupa I

 • małżonek,
 • wstępni, czyli rodzice, dziadkowie,
 • zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki ,
 • pasierb,
 • ojczym, macocha,
 • rodzeństwo,
 • teściowie,
 • zięć, synowa.

Grupa II

zstępni rodzeństwa, czyli dzieci siostry, wnuki brata

 • rodzeństwo rodziców, czyli ciotki, wujowie,
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa,
 • rodzeństwo małżonków,
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków,
 • małżonkowie innych zstępnych, np. mąż wnuczki.

Grupa III - pozostali nabywcy.

Wysokość podatku

Wysokość podatku w grupie I:

 • Darowizna o wartości do 10 278 (ponad limit) – podatek wynosi 3%.
 • Darowizna o wartości od 10 279 do 20 556 zł (ponad limit) – podatek wynosi 308,30 zł + 5% nadwyżki ponad kwotę 10.278 zł.
 • Darowizna o wartości ponad 20 556 zł (ponad limit) – podatek wynosi 822,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Wysokość podatku w grupie II:

 • Darowizna o wartości do 10 278 (ponad limit) – podatek wynosi 7%.
 • Darowizna o wartości od 10 279 zł do 20 556 zł ponad limit – podatek wynosi 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł.
 • Darowizna o wartości ponad 20 556 zł (ponad limit) – podatek wynosi 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł.

Wysokość podatku w grupie III:

 • Darowizna o wartości do 10 278 zł (ponad limit) – podatek wynosi 12%.
 • Darowizna o wartości od10 279 zł do 20 556 zł (ponad limit ) – podatek wynosi 1 233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł.
 • Darowizna o wartości ponad 20 556 zł (ponad limit) – podatek wynosi 2 877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.
Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam