Ile wynosi płaca minimalna w Niemczech w 2015?

2015-05-11 08:21:57

1 stycznia 2015 roku Niemcy wprowadziły płacę minimalną. Nowe zmiany to duża i rewolucyjna zmiana na tamtejszym rynku pracy. Sprawdźmy, ile obecnie wynosi najniższa krajowa u naszego zachodniego sąsiada i czy będzie obowiązywać również pracodawców zatrudniających Polaków pracujących sezonowo.

Niemiecki rynek pracy do tej pory charakteryzował się brakiem ustawowej stawki minimalnej. Wysokość zarobków kształtowały przede wszystkim regulacje taryfowe oraz podział stawek wynagrodzenia ze względu na land, w jakim zatrudniony był pracował.

Nowa sytuacja płacowa w Niemczech

Wraz z otwarciem niemieckiego rynku pracy na pracowników z Europy Środkowowschodniej narastał w różnych działach przedsiębiorczych temat niemieckiej stawki minimalnej dotyczącej całego kraju. Dodatkowo także umowy taryfowe i różne oszustwa ze strony niemieckich pracodawców powodowały rozmowy na temat ogólnych regulacji, które pomogłyby ostateczne rozprawić się z wieloma nadużyciami.

8,50 euro brutto za godzinę

Nowa ustawa zatwierdzona w lipcu 2014 przez Parlament Niemiecki reguluje jednolitą stawkę godzinową minimalnego wynagrodzenia na poziomie 8,50 euro brutto za godzinę. Kwota ta ma obowiązywać na całym terenie Republiki Federalnych Niemiec.

Co z pracownikami sezonowymi?

Pomimo wejścia ustawy w życie są jednak w gospodarce niemieckiej takie branże, w których wprowadzone zmiany nie sprawiają żadnych rewolucji. Jest tak np. w popularnej wśród Polaków pracy sezonowej przy zbiorach. W tej branży poziom wynagrodzenia wzrośnie do poziomu wspomnianych 8,50 euro w okresie późniejszym. 

W etapie przejściowym pracownik sezonowy przy zbiorach może liczyć od stycznia na stawkę gwarantowaną 7,40 euro brutto. Jednak do 2017 stawka ta w czterech okresach ma wzrosnąć do poziomu 9,10 euro brutto.

W podobny sposób zmiany mają być wprowadzone także w innych branżach, zwłaszcza w tych, w których obowiązywały umowy taryfowe i najniższe stawki minimalne. Pracodawcy, którzy płacili na powyższych zasadach, mają czas do końca 2016 roku, by wdrożyć zmiany chyba, że zapisy umowy taryfowej wygasają wcześniej.

Kary dla opornych

Na straży przestrzegania stawek wynagrodzenia będzie czuwał tak jak do tej pory Urząd Celny. Dodatkowo, dla zwiększenia efektywności kontroli, powołanych zostanie do czynnej służby nowych 1600 urzędników.

Pracodawca, który nie zastosuje się do nowych stawek minimalnego wynagrodzenia, może zostać obciążony grzywną w wysokości 500 000 euro.

Zmiany wprowadzone przez nową ustawę są dobrą informacją przede wszystkim dla pracowników pracujących sezonowo i pochodzących z innych krajów.

Do 30 czerwca 2016 roku mogą być podjęte kolejne decyzje o zmianie wynagrodzenia minimalnego, a będą one obowiązywały od 1 stycznia 2017.

 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam