Przedawnienie należności - na co może liczyć dłużnik?

2015-05-15 15:49:20

Przedawnieniu podlegają różne należności finansowe, w tym kredyty. Wyłączone są z niego tymczasem niektóre roszczenia majątkowe, np. o zniesienie współwłasności. Jakie obowiązki i prawa ma dłużnik po przedawnieniu wierzytelności?

Przedawnienie należności chroni dłużnika tylko przed egzekucją przymusową, czyli komorniczą. Sama wierzytelność nie jest natomiast umarzana i nie znika. Osoba mająca na swoim koncie jakiś dług nadal jest dłużnikiem. Według prawa po przedawnieniu długu dłużnik może jednak uchylić się od jego zaspokojenia. W związku z tym nie musi długu spłacać, a wierzyciel nie może wykorzystać instrumentów i organów państwowych, by zmusić go do zapłaty wierzytelności.

Kiedy długi się przedawnią?

Należności przedawniają się w zależności od ich rodzaju:

  • roszczenia wynikające z faktur sprzedaży, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po 2 latach,
  • roszczenia okresowe, w których dłużnik był zobowiązany do uiszczania należności, np. umowy abonenckie lub najmu, przedawniają się po 3 latach,
  • roszczenia z tytułu pożyczek przedawniają się po 3 latach,
  • roszczenia, w przypadku których sąd nadał klauzulę wykonalności, przedawniają się po 10 latach.

Przedawnienie a BIG

Instytucja przedawnienia ma wprowadzać pewien stopień bezpieczeństwa względem dłużnika. Dzięki temu prawu dłużnik może mieć pewność, iż po upływie określonego czasu nie będzie musiał zwracać należności, skoro przez wiele lat wierzyciel tego długu nie starał się dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej.

Musimy jednak pamiętać, iż przedawnienie nie chroni dłużnika przed znalezieniem się w rejestrze długów, np. KRD. Prawem wierzyciela jest możliwość wpisania dłużnika na czarną listę nawet po okresie przedawnienia.

I sąd nie straszny!

W przypadku, gdy dłużnik odmawia zapłaty, powołując się na przedawnienie roszczenia, wierzyciel nie ma możliwości dochodzenia zapłaty, czyli egzekwowania należności. W sytuacji zgodnego z prawdą zgłoszenia przez dłużnika w postępowaniu sądowym zarzutu przedawnienia roszczenia o zapłatę, sąd oddala powództwo wierzyciela z powodu przedawnienia. W takim przypadku wierzyciel nie ma możliwości uzyskania wyroku sądowego, który stanowiłby tytuł wykonawczy.

W przypadku otrzymania pozwu i wydanego na jego podstawie nakazu zapłaty długu przedawnionego należy złożyć sprzeciw drogą elektroniczna lub w formie papierowej.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam