Ile kosztuje abonament RTV w 2015?

2015-05-07 17:12:12

Od 1 stycznia 2015 roku wzrosła oplata za abonament RTV. Za używanie radia zapłacimy miesięcznie 60 gr więcej niż w zeszłym roku, a za telewizor aż 2,20 zł więcej. Sprawdź, ile dokładnie kosztuje abonament radiowo-telewizyjny.

Każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego lub radiowego ma obowiązek go zarejestrować. Powinność wniesienia abonamentu RTV  powstaje już z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji urządzenia.

Obowiązek płacenia abonamentu RTV za korzystanie z odbiornika telewizyjnego lub radiowego spoczywa na osobach fizycznych, przedsiębiorcach, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, sanatoriach, żłobkach, domach pomocy społecznej oraz na prywatnych i publicznych szkołach. 

Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub posiadające odbiorniki w samochodzie stanowiącym ich własność ponoszą tylko jedną opłatę. Przedsiębiorcy są jednak obowiązani do płacenia abonamentu za każdy posiadany odbiornik.

Stawki podstawowe

Abonament RTV w roku 2015 wynosi:

 • za radio - 6,50 zł miesięcznie,
 • za radio i telewizję - 21,50 zł miesięcznie.

Regulując opłaty z góry na okres dłuższy niż miesiąc, możemy jednak liczyć na upusty.

Upusty

W przypadku, gdy zapłacimy jednorazowo za dwa miesiące, otrzymamy 3% rabatu. Abonament wyniesie wówczas:

 • za radio - 12,60 zł,
 • za telewizję – 41, 70 zł.

Płacąc od razu za trzy miesiące, możemy liczyć na 4% obniżki i wtedy opłata wyniesie:

 • za radio - 18,70 zł,
 • za telewizję – 61,90 zł.

W sytuacji, gdy opłacamy jednorazowo sześciomiesięczny abonament, upust sięgnie 5%. Abonament wyniesie wówczas:

 • za radio - 37,05 złotych,
 • za telewizję – 122,55 złotych.

Opłacając cały rok, otrzymamy obniżkę w wysokości 10%. Wpłata wyniesie:

 • za radio - 70,20 zł,
 • za telewizję – 232,20 zł.

Kto nie musi płacić?

Zgodnie z ustawą, niektórzy posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych są zwolnieni z abonamentu RTV, są m.in. osoby:

 • zaliczane do I grupy inwalidów, niezdolne do pracy oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • które ukończyły 75 lat oraz emeryci po 60 roku życia, których emerytura nie przekracza miesięcznie 50 proc. średniej krajowej,
 • pobierające świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzinne, zasiłek stały, okresowy lub celowy,
 • niesłyszące, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz rodziny po zmarłych kombatantach.

Aby skorzystać z przysługującego zwolnienia z abonamentu RTV, należy złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz wypełnić odpowiedni formularz. 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam