Preferencyjny ZUS - ile wynosi w 2015 roku?

2015-05-07 10:22:07

W związku ze wzrostem z początkiem roku 2015 minimalnego wynagrodzenia, podwyższeniu ulegają także składki społeczne ZUS dla przedsiębiorców. Ile w tym roku wyniesie preferencyjny ZUS?

Składki do ZUS-u dla prowadzących działalność gospodarczą zależą od pensji minimalnej lub przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Ubezpieczenie społeczne

Rozpoczynający działalność gospodarczą, przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. W związku z tym przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia firmy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi dla nich zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Według rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 1220, minimalne wynagrodzenie za pracę zostało podwyższone z 1680,00 złotych do kwoty 1750 złotych. W związku z tym w 2015 roku nowe przedsiębiorstwa zapłacą składki ZUS od podstawy wynoszącej 525 złotych, co oznacza, że wyniosą one:

  • składka emerytalna - 102,48 złotych, wzrost o 4,10 złotych w porównaniu do roku 2014,
  • składka rentowa - 42 złotych, wzrost o 1,68 złotych do poprzedniego roku,
  • składka chorobowa - 12,86 złotych, wzrost o 0,51 złotych do roku 2014,
  • składka wypadkowa - 10,13 złotych, wzrost o 0,40 złotych w porównaniu do roku 2014.

W sumie składki na ubezpieczenia społeczne w 2015 roku wyniosą dla nowych przedsiębiorców 167,47 złotych. Ci zapłacą więc 6,69 zł brutto więcej niż w roku 2014.

Ubezpieczenie zdrowotne

W roku 2015 wzrosła także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z komunikatem GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 złotych. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi 75 % tej kwoty, czyli 3104,57 zł, w związku z tym składka ta wzrośnie do poziomu 279,41 złotych miesięcznie. Podwyżka wynosi 9,01 złotych, ponieważ w 2014 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 270,40 złotych.

Zgodnie z przepisami początkujący przedsiębiorca płaci:

  • ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% podstawy,
  • ubezpieczenie rentowe to 8% podstawy,
  • chorobowe – 2,45% podstawy,
  • wypadkowe (jeśli zatrudnia mniej niż 9 osób) – 1,93% podstawy.

Po doliczeniu do tych kwot składki zdrowotnej – 279,41 złotych, preferencyjny ZUS wyniesie w 2015 roku -  446,88 zł.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam