Ile kosztuje wymiana karty SIM w Heyah?

2015-04-29 18:54:29

Zdarzają się sytuacje, w których nasza karta SIM jest w takim stanie, że konieczna jest jej wymiana. W zależności od operatora usługa ta jest darmowa lub wymaga uiszczenia opłaty. Ile kosztuje wymiana karty SIM w Heyah?

Dzięki możliwości wymiany karty SIM zniszczona karta czy skradziony telefon nie są już przyczynkiem do zmiany numeru telefonu. Wystarczy tylko złożenie u operatora odpowiednich dokumentów rejestracyjnych, by ponownie by móc korzystać ze swojego dotychczasowego numeru.

Ile kosztuje wymiana karty SIM w Heyah?

Zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Heyah, wymiana karty SIM na skutek jej:

 • uszkodzenia mechanicznego  (np. powstałych na niej rys),
 • zgubienia,
 • zniszczenia (m.in. złamania karty),
 • zablokowania (na skutek błędnego wprowadzenia kodu PUK)

jest całkowicie darmowa. A proces jej wymiany jest bardzo prosty. Od czego zacząć?

Wymiana karta SIM w Heyah – krok po kroku

Kiedy już zajdzie potrzeba wymiany karty na skutek jednej z powyższych sytuacji, możemy liczyć na darmową wymianę karty, jak już wcześniej wspomnieliśmy. Zgłoszenie tego faktu do operatora możemy dokonać na cztery, różne sposoby poprzez:

 • salon T-Mobile,
 • pocztę mailową na adres - kontakt@heyah.pl,
 • faksem na numer (22) 413 55 29, (zarówno w przypadku e-mail-a, jak i fax-u przesyłamy skan podpisanego przez nas wniosku o wymianę karty SIM),
 • listownie, poprzez przesłanie na adres operatora (T-Mobile Polska S.A., Biuro Obsługi Klienta heyah, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa) oryginalnego, wypełnionego i podpisanego przez nas druku wniosku. Nasze dokumenty najlepiej wysłać listem poleconym. Mamy wówczas potwierdzenie nadania listu.

Niezależnie od tego, który sposób wybierzemy, poza wypełnionym wnioskiem konieczne jest również załączenie ksera dokumentu poświadczającego naszą tożsamość. Może to być: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku uczniów – legitymacja szkolna.

Po otrzymaniu wniosku operator w przeciągu 7 dni zdezaktywuje naszą starą kartę SIM, a nową prześle drogą pocztową na wskazany w formularzu wymiany adres korespondencyjny.

Wymiana karty niezarejestrowanej

Należy pamiętać, że wymiana karty SIM w Heyah - tak jak i w przypadku pozostałych operatorów - jest możliwa jedynie dla użytkowników, którzy zarejestrowali swoje karty SIM. Aby móc wnioskować o nową kartę SIM, poza dokumentami o jej otrzymanie, konieczne jest dołączenie formularza Karty Rejestracyjnej osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorców - formularza Karty Rejestracyjnej - biznes.

O tym warto pamiętać…

 • Wypełniając druk, jeśli posiadasz starą kartę SIM na formularzu wymiany, wpisz koniecznie jej numer i załącz ją do dokumentacji.
 • Pamiętaj, by wpisać aktualny nr telefonu i godziny, podczas których operator może się z Tobą skontaktować.
 • W chwili wymiany karty SIM ważne jest, by stan konta posiadanego przez Ciebie numeru był dodatni, a numer był aktywny na połączenia wychodzące i przychodzące.
Arkadiusz Wojciechowski

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam