Jak wypowiedzieć umowę w Netii?

2015-06-01 13:44:12

Zdarzają się sytuacje, kiedy jesteśmy zmuszeni zrezygnować z usług operatora komórkowego czy też operatora telewizji satelitarnej. Jak tego dokonać? Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak wypowiedzieć umowę w Netii.

Rezygnacja z usług, czy to operatora komórkowego, czy telewizji satelitarnej, zwyczajowo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej, czyli kary za przedwczesne rozwiązanie umowy. Jej wysokość zwyczajowo zróżnicowana jest w zależności od ilości miesięcy, jaka została nam do zakończenia umowy z operatorem, jak również od wielkości rabatu czy upustu, jaki otrzymaliśmy w chwili podpisania umowy z operatorem.

Warto przy tym pamiętać, że umowa zostanie rozwiązana jedynie wtedy, kiedy złożymy w formie odpowiednie pismo skonstruowane w odpowiedniej formie. Co zrobić zatem, kiedy chcemy zrezygnować z umowy z Netią?

Pismo rezygnacyjne

Aby nasza rezygnacja nabrała mocy prawnej, konieczne jest przesłanie rezygnacji w formie pisemnej na wskazany przez Netię adres.

Pismo powinno zawierać takie elementy, jak:

  • nasze dane osobowe, czyli imię, nazwisko (lub nazwa firmy) i adres,
  • numer konta abonenta,
  • nazwę usługi, z której zamierzamy zrezygnować.

Jeśli chcemy mieć potwierdzenie ze strony Netii o rozwiązaniu umowy, warto w naszym piśmie - wypowiedzeniu umowy - zawrzeć taką informację.

Doręczenie rezygnacji

Kiedy będziemy już mieli gotowe pismo z rezygnacją, wystarczy przesłać je do operatora. Przekazać możemy je na kilka sposobów:

  1. Mailowo – na adres info@netia.pl (dla klientów indywidualnych), a dla klientów biznesowych na adres - firma@netia.pl. W tym przypadku należy pamiętać, by poza pismem przesłać skan odręcznie podpisanego wypowiedzenia,
  2. Faksem – na numer (22) 338 52 42,
  3. Na adres korespondencyjny:

Netia SA
skr. poczt. nr 597
40-950 Katowice S105

W przypadku przesłania pisma rezygnacyjnego drogą listowną, należy pamiętać, by dokumenty były wysłane pismem poleconym (będziemy wówczas dysponować potwierdzeniem nadania).

Arkadiusz Wojciechowski

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam