Gdzie ubezpieczyć dom?

2015-05-06 09:21:33

O ubezpieczeniu domu warto pomyśleć już w momencie, kiedy stajemy się jego nabywcami. Oczywiście często ten problem przestaje być istotny, ponieważ udzielając kredytu, banki wymagają od kredytobiorcy wykupienia polisy mieszkaniowej. Ale jak wybrać najlepszą ofertę samodzielnie i dokąd się udać po polisę?

Dom warto ubezpieczyć. Pomimo że świadomość Polaków dotycząca konieczności ubezpieczania rośnie, to wciąż nie każdy decyduje się na wykupienie ochrony nieruchomości. Warto się nad nim zastanowić chociażby w odniesieniu do możliwych do wystąpienia klęsk żywiołowych, kradzieży i wielu innych zdarzeń, które są od nas niezależne, a przez które możemy wiele stracić.

Jak wybrać?

Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w przygotowywaniu nowych produktów ubezpieczeniowych. Tym bardziej niełatwy może być wybór odpowiedniej polisy.

Nie zawsze decydującym kryterium powinna być cena. Zwróćmy uwagę na zakres ubezpieczenia. Przeanalizujemy naszą sytuację, nasze potrzeby. Postanówmy, od jakich zagrożeń chcemy być chronieni, czy mają to być zdarzenia losowe, czy również włamania, kradzieże i itd. W przypadku, gdy oferta nie zawiera danego ryzyka, prawdopodobnie będziemy mogli wykupić dodatkową opcję.

Przy wyborze oferty zwróćmy też uwagę na przedmiot ubezpieczenia. Dowiedzmy się, czy polisa obejmie jedynie nieruchomość, czy także garaż i inne obiekty na działce.

Kilka propozycji

Na rynku jest kilka interesujących propozycji, na które warto zwrócić uwagę. Pamiętajmy jednak, że przed podjęciem ostatecznej decyzji warto przeliczyć wszystko kilkukrotnie, biorąc pod uwagę sumę ubezpieczenia i zakres ochrony.

1. Aviva: W Domu

W ramach Pakietu Standard - W Domu - w Avivie możemy liczyć na kompleksową ochronę mieszkania oraz home assistance w prezencie. Omawiane ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w przypadku szeregu zdarzeń: od pożaru po pogryzienie sąsiada przez psa. Możemy zdecydować się na zakres ubezpieczenia zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami. Liczyć możemy m.in. na:

  • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od dewastacji,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rozboju,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie kosztów najmu mieszkania lub domu zastępczego.

2. Generali

Generali oferuje ubezpieczenie domu w trzech różnych wariantach:

  • Wersja Diament zapewnia ochronę w formule all risks (absolutnie wszystkich zdarzeń).
  • Wersja Rubin zabezpiecza od najczęściej spotykanych niebezpieczeństw.
  • Opcja Bursztyn pozwala elastycznie dopasować zakres polisy do indywidualnych potrzeb.

Liczyć można na wypłatę odszkodowania równego pełnej wartości utraconych ruchomości, bez względu na ich stan zużycia, stałą wysokość sumy ubezpieczenia, odpowiedź sumy ubezpieczenia na podstawie metrażu domu.

Przykładowe ceny:

Cena ubezpieczenia domu wartego 300 tys. zł przy wybraniu ochrony nieruchomości również od kradzieży i wandalizmu (bez home assistance) wyniesie:

  • od 215 zł w Uniqua TU,
  • od 173 zł w Compensa TU.

Wskazówki końcowe

Decydując się na konkretną ofertę polisy, sprawdźmy zakres ochrony i oczywiście ogólne warunki ubezpieczenia. Cena nie musi być kryterium decydującym, zwłaszcza że różnice w wysokości składek mogą okazać się nieznaczne.

Warto również zwrócić uwagę na wartość sumy ubezpieczenia, dlatego, co istotne, nie zaniżajmy wartości mienia, bo może to skutkować tym, że dostaniemy dużo niższe niż powinniśmy odszkodowanie.

Żaneta Pilarska