Ile netto wynosi najniższa krajowa w 2015 roku?

2015-04-28 17:43:20

Każdego roku kwestia minimalnego wynagrodzenia jest negocjowana przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ale ostateczna decyzja zawsze należy w tej sprawie do rządu. W 2015 roku najniższa krajowa wynosi 1750 zł brutto. Ile to netto?

Z założenia Trójstronna Komisja jest płaszczyzną, na której odbywa się dialog strony rządowej, organizacji reprezentujących pracodawców oraz związkowców. Tę ostatnią stronę, obok NSZZ Solidarność (nie bierze ostatnio udziału w obradach), reprezentują również inne związki zawodowe. Także strona pracodawców reprezentowana jest przez kilka organizacji, jak np. Polka Konfederacja Pracodawców Prywatnych czy Business Centre Club.

Jak ustalane jest wynagrodzenie minimalne?

Z zasady do 15 czerwca strona rządowa przedstawia propozycję wynagrodzenia minimalnego na następny rok. Analizowane są przy tym różne wskaźniki, które mają wpływ na wysokość minimalnej pensji. Wśród nich znajdują się takie wartości, jak:

  • wskaźnik cen z roku poprzedniego oraz prognoza tego wskaźnika na rok następny,
  • przeciętne wynagrodzenie z I kwartału br.,
  • wydatki gospodarstw domowych,
  • udział dochodów z pracy najemnej z poprzedniego roku,
  • informacja na temat przeciętnego wynagrodzenia w roku ubiegłym,
  • dane o kondycji gospodarki narodowej i prognoza produktu krajowego brutto.

Sprawdź też: Ile bank pożyczy przy najniższej krajowej?

Trójstronna Komisja ma czas do 15 lipca na uzyskanie konsensusu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok następny, a ustalenia ogłaszane są w Monitorze Polskim do 15 września.

Rola rządu

Oczywiście, może się zdarzyć, że różni przedstawiciele w komisji nie dojdą jednak do porozumienia i nie będzie można zaprezentować wspólnego stanowiska. W takiej sytuacji rząd sam ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia za pomocą rozporządzenia. Musi to zrobić również do 15 września. Zasadą jest, że wzrost przyszłego wynagrodzenia minimalnego nie może być mniejszy niż prognozowany wskaźnik cen w danym roku.

Minimalne wynagrodzenie 2015: 1286,16 zł netto

W ubiegłym roku Rada Ministrów za pomocą rozporządzenia z 11 września określiła, że w 2015 roku minimalne wynagrodzenie z tytułu pracy będzie wynosiło dokładnie 1750 zł brutto, co oznacza, że netto kwota ta ukształtuje się na poziomie 1286,16 zł. Kwota brutto wzrosła więc o 70 złotych w porównaniu do roku 2014, gdy płaca minimalna wynosiła 1680 złotych brutto.

Warto dodać, że minimalne wynagrodzenie na 2015 w I roku pracy to 1400 zł, czyli 1041,33 zł netto.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam