Dofinansowanie na kolektory słoneczne 2015

2015-04-30 15:00:53

Niedawno zakończył się program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych, który wpłynął na przyspieszenie rozwoju branży i wzrost popularności tego źródła energii. Dzięki sukcesowi programu, możliwe jest wdrażanie programu Prosument, w ramach którego m.in. będą finansowane instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące kolektory słoneczne.

Zakończony w ubiegłym roku program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3” miał na celu udzielenie dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki programowi zrealizowano ponad 67 000 inwestycji.

Sprawdź też: Dokąd po kredyt z dofinansowaniem na ocieplenie domu?

Obecnie korzystać można z dofinansowania w ramach programu Prosument.

Program Prosument

Program Prosument jest linią dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Ma to na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Na co dofinansowanie?

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, które zainstalowane zostaną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Na dofinansowanie mogą liczyć osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jak również jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Jakie dofinansowania?

W formie dofinansowania otrzymać można pożyczkę/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, z oprocentowaniem na poziomie 1 proc., na okres 15 lat.

Sprawdź też: Budujesz dom? Weź tani kredyt ekologiczny

Inną formą pomocy jest dotacja w wysokości 20 proc. lub 40 proc. dofinansowania. Maksymalnie można otrzymać - w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia - od 100 000 zł do 450 000 zł. Dla każdego rodzaju instalacji zostaje określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany.

Jak uzyskać?

Środki można pozyskać na kilka sposobów:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą liczyć na pożyczki z dotacjami. Nabór wniosków prowadzony jest stale przez NFOŚiGW.
  2. Innym sposobem jest finansowanie za pośrednictwem banków, można tam uzyskać środki z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami, nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych również prowadzony jest stale.
  3. Ostatnią możliwością jest uzyskanie środków z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami za pośrednictwem WFOŚiGW. Wnioski składać można w siedzibach wojewódzkich funduszy, posiadających umowy z NFOŚiGW.
Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam