Ile w 2015 r. wynosi stawka za nadgodziny?

2015-05-08 08:18:11

Pracodawca powinien płacić za nadgodziny. To sprawa oczywista. Ile zatem wynosi w 2015 roku stawka za pracę ponad normę?

Według Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Godziny nadliczbowe to okres, w którym pracownik wykonuje swoje zadania ponad normę. Za przepracowany czas pracodawca musi odpowiednio rozliczyć pracownika.

Rozliczenie na dwa sposoby

Jedną z form wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe jest udzielenie czasu wolnego w wymiarze przepracowanego ponad normę czasu. Drugim ze sposobów jest wypłata dodatku do wynagrodzenia.

Jak naliczane jest wynagrodzenie?

Za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, a także w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto pensja tej osoby wyliczana jest w oparciu o wzór:

wynagrodzenie za nadgodziny = standardowe wynagrodzenie pracownika + dodatek 100% stawki godzinowej (za każdą godzinę nadliczbową)

W przypadku pracy w godzinach ponadwymiarowych w pozostałe dni pensja obliczana jest według wzoru:

wynagrodzenie za nadgodziny = standardowe wynagrodzenie pracownika + dodatek 50% stawki godzinowej (za każdą godzinę nadliczbową)

A co z pracą na niepełen etat?

Osobom pracującym na niepełny etat również przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin. Pamiętajmy, że godziny ponadwymiarowe to te, które pracownik wykonuje poza obowiązującymi zwykle godzinami pracy określonymi w umowie. W takim przypadku również przekroczenie limitu daje prawo do dodatku do pensji.

Warto ustalić i zawrzeć w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin ponad określony w umowie wymiar, który uprawnia do dodatku za godziny ponadwymiarowe. Wówczas określenie ilości godzin oraz wynagrodzenia będzie łatwiejsze.

Nadgodziny zostają naliczane podobnie jak w przypadku całego etatu.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam