Ile wynosi w 2015 r. podatek od najmu mieszkania?

2015-05-07 09:11:28

Najem często okazuje się być doskonałym źródłem dochodów. Z tego powodu wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości właśnie w tym celu. Właściciele takich mieszkań mają jednak wątpliwości co do sposobu rozliczania przychodów uzyskanych z tego źródła. Jak powinni to robić?

Prawo nie określa jednoznacznie, czy wynajmując mieszkanie, powinno się rozliczać w formie najmu prywatnego, czy w ramach działalności gospodarczej. Istnieje zatem kilka stosowanych sposobów rozliczania. Rozliczając najem prywatny, rozliczyć się można na zasadach ogólnych lub na podstawie ryczałtu.

Wynajem na zasadach ogólnych

W przypadku zasad ogólnych nie musimy się zgłaszać do urzędu skarbowego. Wynajmujący nie musi prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Powinien jednak od przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu odjąć koszty ich uzyskania.

Kosztami takimi są:

  • wydatki związane z remontami,
  • wydatki związane z zakupem wyposażenia,
  • wszystkie inne koszty związane z opłacanym czynszem lub mediami, które pokrywa wynajmujący,
  • wszelkie odpisy amortyzacyjne zakupionych środków trwałych do wynajmowanych lokali,
  • odpisy amortyzacyjne lokalu.

Co istotne, koszty te można przedstawić nawet w przypadku, gdy w danym momencie nie uzyskujemy przychodów z najmu.

Podatnicy są zobowiązani do wyliczania dochodu oraz należnej zaliczki na podatek dochodowy. Należy ją uregulować do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia. Dochód uzyskany z najmu podlegać będzie opodatkowaniu według skali podatkowej 18 i 32 proc. Jest to zależne od wysokości dochodu w ciągu roku.

W przypadku, gdy w danym roku podatkowym, wynajmując, osiągnięto stratę, możliwe jest jej rozliczenie na zasadach ogólnych, przez pięć kolejnych lat, w wysokości nieprzekraczającej 50 proc. straty rocznie. Warunkiem jest, że odliczenie będzie dotyczyło dochodów uzyskanych z tego samego źródła.

Ryczałt

Zarówno osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy mogą rozliczać się z najmu, bazując na zasadach ryczałtu. Należy jednak spełnić określone warunki.

Warunkiem jest powiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku o wyborze tej metody. Osoba, która ma zamiar osiągać przychody z tytułu najmu w trakcie roku podatkowego, powinna złożyć taką informację do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskała pierwszy przychód z tego tytułu.

Pamiętajmy, że jeśli zadeklarowaliśmy, że chcemy skorzystać z tej metody raz, nie ma konieczności powtarzania tego w następnych latach. W tym przypadku podatek stanowi kwotę przychodu z najmu razy 8,5 proc. (tyle obecnie wynosi stawka ryczałtu dla najmu).

Co istotne, wybranie metody ryczałtowej rozliczania najmu prywatnego przez przedsiębiorców nie koliduje z ich prawem do rozliczania się z dochodów osiąganych z działalności gospodarczej na podstawie podatku liniowego czy na zasadach ogólnych.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam