Podliczamy koszty komornicze

2015-04-27 08:06:42

Postępowanie sądowe to zaledwie pierwszy etap na drodze do odzyskania przez wierzyciela pieniędzy od dłużnika. Kolejne kroki podejmuje komornik, prowadząc egzekucję. Comperia.pl podlicza koszty komornicze i pokazuje, jak komornicy wyliczają wysokość swojego wynagrodzenia.

Zanim komornik podejmie jakiekolwiek działania, konieczne będzie wpłacenie zaliczki na poczet wskazanych wydatków, w tym również doręczenie korespondencji. Kolejny krok to ustalenie przez komornika opłaty egzekucyjnej, która ściągana jest od dłużnika. Komornik po prostu potrąca tę sumę z kwoty, którą pozyska od dłużnika.

Ile kosztuje komornik?

Warto przyjrzeć się bliżej wysokości opłat egzekucyjnych. Przepisy prawne (art. 49 ust. 1 Ustawy o komornikach) określają, że gdy komornik zajmuje się roszczeniami pieniężnymi, otrzymuje 15% odzyskanej sumy. Ustalony jednak został tutaj zarówno pułap minimalny, jak i maksymalny opłaty – co najmniej 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a maksymalnie jego trzydziestokrotność).

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, które dotyczą np. wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku honorarium komornika spada do 8% odzyskanej sumy, ale musi to być co najmniej 1/20 przeciętnego wynagrodzenia i nie więcej niż dziesięciokrotność tego wynagrodzenia.

Łatwo obliczyć, że w przypadku egzekucji wysokich sum, opłata komornicza może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak obniżyć opłaty komornicze?

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość obniżenia opłat egzekucyjnych. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel (np. przy egzekucji niecelowej) mogą złożyć taki wniosek do sądu, dzięki zmianom w Ustawie o komornikach z 2010 roku (art. 49 ust. 7-10). Decyzja o ewentualnym obniżeniu opłat należy właśnie do sędziego, który bierze pod uwagę takie elementy, jak nakład pracy komornika, a także sytuację finansową wnioskującego o obniżenie opłaty.

Wspomniane powyżej zmiany w zapisach prawnych pozwoliły na uzależnienie wysokości opłaty od rzeczywistych działań komornika i od poniesionych przez niego kosztów. Dzięki temu, można skutecznie się bronić przed nadmiernymi wynagrodzeniami komorników, często nieadekwatnymi do przeprowadzonych działań. Należy jednak pamiętać, żeby złożyć wniosek o obniżenie wynagrodzenia komornika w ciągu 7 dni od ściągnięcia opłaty lub od wystawienia wezwania do jej uiszczenia.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam