Gdzie złożyć wniosek o kartę EKUZ?

2015-04-28 13:39:31

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument, który od 1 stycznia 2006 roku potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych niż Polska krajach. Dzięki takiej karcie możemy korzystać z opieki zdrowotnej państwa, w którym przebywamy, na tych samych zasadach, co jego obywatele. Jak uzyskać taką kartę i gdzie złożyć wniosek?

EKUZ wydawany jest w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia osobom wyjeżdżającym za granicę, które podlegają zdrowotnemu ubezpieczeniu społecznemu.

Gdzie można używać karty EKUZ?

Na podstawie karty EKUZ możemy korzystać z publicznej służby zdrowia w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Karta ta obowiązuje również na niektórych terytoriach francuskich (Gwadelupa, Martynika, Reunion i Gujana Francuska), portugalskich (Azory, Madera) i hiszpańskich (Majorka, Minorka, Ibiza, Wyspy Kanaryjskie).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obowiązuje na niektórych obszarach Danii (Grenlandia i Wyspy Owcze), a także na podlegających Wielkiej Brytanii Wyspach Normandzkich (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na Wyspie Man).

Składanie wniosku

Aby otrzymać kartę EKUZ, należy wypełnić wniosek. Musimy jednak pamiętać o tym, że są różne wersje tegoż dokumentu: inny dla turystów, inny dla osób uczących się, a także dla pracujących za granicą.

Wniosek o wydanie EKUZ możemy otrzymać w oddziale NFZ lub pobrać z Internetu. Dokument możemy złożyć osobiście, poprzez upoważnioną osobę, wysłać pocztą, kurierem, pocztą elektroniczną (e-mailem) lub faksem.

Kartę EKUZ otrzymamy po złożeniu właściwie wypełnionego wniosku w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ. Nie istnieje obowiązek składania dokumentu o wydanie karty w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej. 

Co powinien zawierać wniosek o kartę?

Wniosek o wydanie EKUZ powinien zawierać:

  • dane osoby wyjeżdżającej za granicę,
  • określenie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, czyli zatrudnienie, studia, świadczenia emerytalno-rentowe itp.,
  • dane osoby, która opłaca składkę,
  • cel wyjazdu - pobyt czasowy, szukanie pracy, w celu podjęcia pracy itp.,
  • informacje dotyczące wyjazdu,
  • określenie sposobu odbioru karty.

Karta EKUZ jest dokumentem osobistym, wystawionym na nazwisko jej posiadacza. W związku z tym każdy wyjeżdżający, niezależnie, czy dorosły, czy dziecko, powinien mieć osobną, imienną kartę.

W przypadku, gdy składamy wniosek o EKUZ osobiście w oddziale NFZ, kartę otrzymamy na miejscu. Natomiast, gdy przesyłamy wniosek pocztą i są załączone niezbędne dokumenty, wyrobienie karty trwa około 3 dni.

Emilia Kasińska