Przegląd dotacji na otwarcie firmy w 2015 roku

2015-04-30 09:20:19

Tak naprawdę start rozdysponowania dotacji z funduszy unijnych przyznanych na lata 2014–2020 dopiero przed nami. Jeszcze trwają prace nad harmonogramach poszczególnych projektów. Nie oznacza to jednak, że nie ma już teraz szansy otrzymać wsparcia. Oto przegląd dotacji na otwarcie firmy w 2015 roku.

O dofinansowanie z funduszy europejskich można starać się już w takich instytucjach jak:

Urząd pracy

Ciągle dostępne jest wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Możemy tutaj liczyć na maksymalnie 23 656,02 złotych, czyli na sześciokrotność średniej płacy krajowej.

Większość urzędów już powinna dysponować wolnymi środkami na ten rok, dlatego zainteresowani powinni już teraz składać odpowiednie wnioski wraz z biznesplanami.

Niestety, nie każdy pomysł na firmę zostanie zaakceptowany, ale to już subiektywna decyzja komisji przyznającej takie dotacje. Jeśli ktoś nie będzie mógł skorzystać z aktualnie dostępnej puli dofinansowania, powinien cierpliwie zaczekać, ponieważ za kilka miesięcy odbędą się kolejne nabory. Najlepiej dowiadywać się o terminy na bieżąco, dzwoniąc co jakiś czas do urzędu lub śledząc jego stronę internetową.

Dotacja z PFRON

Osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i chcą założyć firmę, mogą liczyć na pieniądze przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konieczne jest jednak posiadanie statusu osoby bezrobotnej, ponieważ PFRON udziela dotacji za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

W tym przypadku możemy dostać o wiele więcej niż poprzednio, bo aż 59 140,05 złotych. To oczywiście maksymalna kwota, ale nie zawsze można tak wysokie wsparcie uzyskać.

Nisko oprocentowane pożyczki

Obok dotacji i konkursów wspierających nowe firmy, można również skorzystać z różnych nisko oprocentowanych pożyczek.

Pieniądze takie uzyskamy od funduszy pożyczkowych, od niektórych banków oraz od instytucji, które funkcjonują w ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymienić tu można takie projekty jak, np. „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” (ponad 78 000 złotych) lub fundusz dla kobiet (do 40 000 złotych).

Fundusze wyczerpane

W przeszłości bardzo popularne były fundusze z działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Można tu było uzyskać nawet 40 000 złotych, a do tego przez 12 miesięcy otrzymywało się co miesiąc wsparcie w wysokości 1000 złotych.

Taki sam problem dotyczy dotacji na e-biznes. Nie ma już możliwości, by dostać środki w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Można było w ramach tego programu otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych na uruchomienie firmy świadczącej e-usługi, chociaż de facto było to wsparcie dla podmiotów już działających, ale można je było zarejestrować tuż przed złożeniem wniosku.

Warto również dodać, że w ramach funduszy na lata 2014-2020 również będzie można otrzymać dofinansowanie na e-usługi.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam