Jak zapewnić firmie płynność finansową?

2015-04-23 08:25:02

Płynność finansowa firmy jest kluczowa dla jej dobrego funkcjonowania na rynku. Zatory w płatnościach i braki na koncie uniemożliwiają opłacanie terminowo faktur oraz innych należności. By firma działała jak najlepiej i ciągle się rozwijała, należy zadbać o dostęp do środków na takie ewentualności.

Wszelkie działania na rzecz poprawy płynności finansowej w firmie mają sens. Bez zapewnienia środków na funkcjonowanie działalności, firma może mieć poważne tarapaty, z niewypłacalnością i upadłością włącznie. Zadbajmy o to, by nigdy nie przytrafiło się to naszemu przedsiębiorstwu.

Limit w koncie firmowym

Limit w koncie firmowym to jedno z najwygodniejszych rozwiązań, które wspomoże firmę w trudnym okresie. Limit jest łatwo dostępny, można z niego dowolnie korzystać w razie potrzeby. Jest odnawialny i nie wymaga przy każdym skorzystaniu z dostępnych w ramach niego pieniędzy podpisywania umów, przechodzenia żmudnych procedur. Środki są dostępne, nie trzeba czekać na kolejną decyzję kredytową. Wystarczy jeden wniosek i jedna umowa. To bardzo dobre rozwiązanie dla firm, sprawdza się w praktyce i jest wygodne w stosowaniu.

Faktoring

Płynność finansową firmy zapewni także faktoring. To usługa, która gwarantuje firmie otrzymywanie należności z faktur na bieżąco. Pieniądze są wypłacane przez faktora, który obsługuje daną firmę. To rozwiązanie jest korzystne, jeśli wystawiamy wiele faktur z odroczonym terminem zapłaty.

Korzystając z faktoringu, zyskujemy środki od razu, nie musimy oczekiwać tygodniami na wpływ należności. To gwarantuje lepszą płynność finansową firmy. Korzyści płynące ze współpracy z firmą faktoringową są ogromne. Nie tylko otrzymujemy od razu środki finansowe za przekazane faktury, ale również otrzymujemy informacje na temat kontrahentów i ich wypłacalności. Firma faktoringowa może również prowadzić działania zmierzające do windykowania należności.

Windykacja długów

Windykacja należności także poprawi kondycję naszej firmy. Ściąganie długów nie należy do przyjemnych i łatwych zadań. Możemy tę kwestię zlecić zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w działaniach windykacyjnych.

Prewencja przede wszystkim

Bieżące monitorowanie należności i wysyłanie przypomnień kontrahentom to działanie prewencyjne, które przynosi rezultaty. Od razu wysyłany jest sygnał informujący, że firma czuwa nad własnymi finansami i nie przeoczy terminu zapłaty. To może zmotywować opieszałych kontrahentów do bieżących rozliczeń w terminie.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam