Kiedy musisz wnieść opłatę środowiskową?

2015-04-27 10:15:39

Środowisko wciąż narażane jest na degradację. W prawie istnieją regulacje mające temu zapobiegać. Jednym z narzędzi mającym pomóc w walce o zdrowe powietrze, wody i gleby jest właśnie opłata środowiskowa. Czym jest opłata środowiskowa i czy muszą ją wnosić tylko przedsiębiorcy?

Opłatę środowiskową zobowiązane są wnosić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w przypadku gdy użytkowane są urządzenia, maszyny bądź pojazdy emitujące szkodliwe substancje do otoczenia. Ustawa określa, że opłatę należy wnosić, jeśli w ramach działalności:

  • do powietrza wprowadzane są gazy i pyły,
  • do ziemi lub wody: ścieki,
  • w przypadku poboru wody i składowania odpadów.

Nie tylko przedsiębiorcy

Opłaty środowiskowe muszą regulować przede wszystkim przedsiębiorcy, ale nie tylko. Muszą ją odprowadzać także osoby, które prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie, w zakresie: upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Kolejną grupą, która musi odprowadzać opłaty są osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.

W niektórych sytuacjach opłaty środowiskowe muszą wnosić także osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim czynności te wymagają pozwolenia. Ważną kwestią jest to, że z tego obowiązku nie są zwolnione instytucje posiadające osobowość prawną, ale niebędące przedsiębiorstwami, muszą więc wnosić je także urzędy, szkoły czy instytucje państwowe, itp.

Ile to kosztuje?

Konkretne stawki zostały uregulowane poprzez Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015. Zostały tam określone górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, jak również jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorca jest zobowiązany samodzielnie naliczać wartość należności, a następnie wpłacać je na konto urzędu marszałkowskiego. Dodajmy także, że od początku 2013 roku opłaty środowiskowe należy uiszczać raz do roku, a nie - jak miało to miejsce wcześniej - co pół roku.

Istnieją wyjątki

Możliwe jest zwolnienie z opłat środowiskowych, warunkiem jest nieprzekroczenie kwoty 800 zł w ciągu roku względem urzędu z tytułu opłaty środowiskowej. Dodajmy jednak, że nieprzekroczenie wspomnianej kwoty nie jest równoznaczne z koniecznością przedstawienia sprawozdania zawierającego dane na temat wykorzystania środowiska w danym roku.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam