Kiedy bez obaw zawierać umowy przez Internet?

2015-04-22 09:45:29

Umowy zawierane przez Internet nie zawsze są wiążące. Jak zawierać umowy on-line, aby mieć pewność otrzymania usługi czy produktu zgodnego z jej postanowieniem?

Obecnie coraz więcej spraw załatwiamy drogą internetową, oszczędzając w ten sposób swój czas i pieniądze. Umowa to dwustronna czynność prawna, która polega na tym, że dwie strony składają oświadczenia woli. Skutkuje to określonymi zachowaniami obydwu stron. Wykonanie umowy jest więc następstwem jej zawarcia.

Strony umowy muszą się porozumieć, co do jej brzmienia. Mogą wyrazić swoją wolę wprost, tzn. przez pisemne lub ustne złożenie określonego oświadczenia woli, lub w sposób dorozumiany, czyli przez każde zachowanie, które ujawnia wolę dokonania określonej czynności (np. wskazanie towaru w sklepie).

E-mail można uznać za formę pisemną zawarcia umowy

Możemy uznać, że oświadczenie woli można złożyć także drogą internetową, np. wysyłając wiadomość e-mail. Będzie to zwykle odbierane jako dorozumiane wyrażenie woli. Kodeks cywilny wskazuje, że wiadomość e-mail można uznać za formę pisemną zawarcia umowy, pod warunkiem że jest opatrzona podpisem elektronicznym.

Nie wszystkie umowy

Musimy jednak pamiętać, że są takie rodzaje umów, których nie możemy zawierać przez Internet. Są to szczególne rodzaje umów, dla których przewidziano konieczność zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do tej grupy umów należy np. umowa sprzedaży nieruchomości, wymagany jest w tym przypadku akt notarialny, umowy licencyjnej wyłącznej lub też umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe.

Na co zwrócić uwagę?

Pamiętajmy też, że umowa zawarta przez Internet ostatecznie nie zawsze zostanie uznana za ważną. Istotna jest interpretacja np. z wiadomości e-mail ma wynikać wyrażenie woli stron, które musi mieć charakter dostateczny. W każdym przypadku trzeba przeanalizować, czy umowa została faktycznie zawarta. Niezwykle istotne okazuje się więc dokładne określenie warunków, na jakich zawarta jest umowa.

Dzięki zawieraniu umowy przez Internet możemy zaoszczędzić przede wszystkim dużo czasu. Poświećmy go zatem trochę więcej na przeanalizowanie zawieranej umowy. Często występującym problemem jest sytuacja, w której dwie strony mimo zawarcia umowy nie zgadzają się co do jej interpretacji.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam