Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza

2015-04-24 14:25:30

Okres, w którym należy się rozliczyć z fiskusem, dobiega końca. Wciąż jeszcze wiele osób ma wątpliwości co do sposobu rozliczenia. Podatnik może np. nie być przekonany do jakiego konkretnego źródła należy jego dochód przyporządkować. Wielu zastanawia się, jaka jest różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście a działalnością gospodarczą. Postaramy się wskazać główne różnice.

Wśród źródeł przychodów ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa źródła, z jakich podatnik może uzyskać przychód. Wśród nich znajduje się między innymi działalność wykonywana osobiście, jak również pozarolnicza działalność gospodarcza. Warto wiedzieć, jakie są główne różnice pomiędzy tymi dwoma źródłami, ponieważ zdarza się, że są one mylone.

Działalność wykonywana osobiście

Ustawa nie określa konkretnie, czym jest działalność wykonywana osobiście. Wymienione jest w niej jednak to, jakie czynności wchodzą w zakres danego źródła dochodów. To z kolei pozwala na sprawdzenie, kiedy wykonywana działalność jest tą wykonywaną osobiście. Zalicza się do nich m.in.:

  • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej
  • przychody z uprawiania sportu.
  • przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jak również właściciela nieruchomości.

Wyjątek stanowią przychody uzyskane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza

Jako działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż oraz polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Według ustawy: działalność jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów z innych źródeł.

Różnice w opodatkowaniu

Czasami trudno odróżnić działalność wykonywaną osobiście od działalności gospodarczej. Zaznaczmy, że przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście można zaliczyć do działalności gospodarczej, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki. Jest to rozwiązanie korzystne, ponieważ pozwala na opodatkowanie dochodu podatkiem liniowym zamiast progresywnym. W wyniku tego po przekroczeniu progu podatnik płaciłby 19 proc. podatku zamiast 32 proc. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli dana czynność została przyporządkowana przez ustawodawcę do działalności wykonywanej osobiście, to nie może być wykonywana jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podatnik może dla celów podatku dochodowego zaliczyć przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej. Stanowi to spora ulgę podatkową dla wielu sportowców, artystów, trenerów, sędziów sportowych i dziennikarzy.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam