Czy ceny OC wzrosną przez BLS?

2015-04-28 09:16:35

Jeszcze przed wprowadzaniem usługi Bezpośredniej Likwidacji Szkód spekulowano, że wpłynie ona na wzrost kosztów OC. 30 marca 2015 roku ośmiu ubezpieczycieli podpisało umowę, na mocy której zobowiązali się do udostępniania usługi BLS dla swoich klientów. Czy faktycznie ceny OC wzrosły?

W Polsce posiadanie ubezpieczenia OC to ustawowy obowiązek każdego właściciela samochodu. Stanowi ono ochronę sprawcy wypadku drogowego przed finansowymi jego konsekwencjami. W przypadku zdarzenia ubezpieczyciel przejmuje za swojego klienta odpowiedzialność do kwoty 5 mln euro za szkody na zdrowiu i do 1 mln euro - na mieniu poszkodowanego.

Zmiany

Z początkiem kwietnia br. zmieniły się zasady likwidacji szkód z OC. Co prawda klienci niektórych TU, np. PZU mogli już z BLS korzystać wcześniej, jednak grono ubezpieczycieli oferujących BLS stale się powiększa. Po wejściu zmian zarówno oceną szkody, jak i wypłata rekompensaty zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń poszkodowanego.

Na czym polega BLS?

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód zakłada, że posiadacz OC ma możliwość zlikwidowania szkody bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela. Ten następnie w imieniu klienta wystąpi do ubezpieczyciela sprawcy, aby odzyskać odszkodowanie, które wcześniej wypłacił swojemu klientowi. Od 1 kwietnia br. usługa ta dostępna jest dzięki podpisanej umowie w następujących towarzystwach: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, UNIQA oraz Warta. Kolejne towarzystwa - Aviva i Liberty Ubezpieczenia wdrożą ją już w lipcu br., natomiast Gothaer zapowiedział wprowadzenie usługi BLS w połowie października br. Oznacza to, że aż 68 proc. klientów w Polsce, bo tyle udziałów w rynku maja wymienione firmy, może skorzystać z usługi Bezpośredniej Likwidacji Szkód.

Czy ceny wzrosną?

Spekulowano, że ceny OC wzrosną zaraz po wprowadzeniu usługi o 50–100 proc. taka sytuacja jednak nie miała miejsca. Przykładowo z analizy przeprowadzonej przez CUK Ubezpieczenia wynika, że w pierwszych dniach funkcjonowania systemu obowiązkowe polisy OC podrożały nieznacznie. Jednak z tych samych analiz wynika, że w niektórych miastach polisę można kupić nawet taniej niż 3 miesiące temu.


 

Żaneta Pilarska